Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sevgili Öğrenciler,

Küreselleşmenin getirdiği teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel değişim içinde bugün bilgi çağının baş döndürücü akışını takip edebilmek ve buna göre eğitim-öğretim sistemini uluslararası standartlara uygun güncellemelerle donatarak geliştirmek tüm bilim alanlarının öncelikli hedeflerindendir. Bu noktadan hareketle Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak bizler de siz geleceğin bilim insanlarına sosyal bilimler alanında lisansüstü uzmanlığa yönelik çağdaş ve güçlü bir eğitim-öğretim imkânı sunuyoruz.

Türkiye’nin seçkin ve alanında yetkin akademisyenleri ile tecrübeli uzmanlardan oluşan güçlü bir kadroyla eğitim veren Enstitümüz; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Eğitim Bilimleri, Felsefe, İktisat, İlköğretim, İşletme, İnsan ve Toplum Bilimleri, Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Türk Dili ve Edebiyatı ve Yabancı Diller Eğitimi olmak üzere on iki ana bilim dalında, toplam otuz sekiz tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programı yürütmektedir. Kurumumuzda bugün bin yedi yüz altmış dört olan öğrenci sayımız gün geçtikçe artan ve talep edilen yeni eğitim programlarıyla hızlı bir şekilde yükselmeye devam etmektedir. Lisanüstü eğitim ve öğretim kalitemizin yükseltilmesi, mevcut koşullarımızın öğrencilerimizin lehine artırılması adına Enstitümüzün vizyon ve misyonu temelinde belirlenmiş amaçlar dinamik ve donanımlı bir ekip ile hayata geçirilmeye devam etmektedir.

Çağdaş bilgiyi, tarihî İstanbul’un Yıldız mekânlarından birinde yaşayarak, hissederek öğrenmek; geleceğe emin adımlarla yürüyebilmek için sizleri ‘Yıldızlı’ olmaya davet ediyoruz.

Prof.Dr. Cemal Zehir
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Sosyal Bilimler Enstitüsü © 2011