Sanat ve Tasarım AnaSanat Dalı - Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı

Program Yürütücüsü:  Yrd.Doç.Muammer F.BOZKURT

 
Tel :   0 212 383 50 18
 
 
Erasmus Koordinatörü:  Yrd. Doç. Dr. Muammer Fevzioğlu Bozkurt
 
 
 21. yüzyıl ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda hızla değişen, dönüşen bir dünya düzeni ortaya koymaktadır. Bu yüzyılın değişim ve dönüşümleri kaçınılmaz olarak sanat alanına da yansımaktadır. Günümüzde yeni kavramlar, yepyeni estetik değerler ve belki de en önemlisi olarak aralarındaki sınırlar iyiden iyiye kalkmış, birbirlerinin kavramları ile konuşmaya başlamış olan disiplinler söz konusudur. Sanat, bu yüzyılda kendi kabuğu içine çekilmiş, sadece kendi değerleri ile konuşan bir disiplin değildir artık. Müzik, resim, fotoğraf, dans gibi sanat disiplinleri kendi aralarındaki sınırları neredeyse tümden ortadan kaldırdığı gibi, fizikten kimyaya, matematikten psikiyatriye kadar hemen tüm bilim alanlarının kavramlarını kullanmakta ve kendi kavramlarını bu alanlara ödünç vermektedir. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı da bu anlayışla yapılandırılmıştır
 Vizyon: 
21. yüzyılın ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda hızla değişen, dönüşen dünya düzeni içinde sınırları belirsizleşmiş, birbirlerinin kavramları ile konuşmaya başlamış olan disiplinleri sanat ile birleştirmek, 
 
Sanatın bir disiplin olarak kavramlarını ortaya koymak ve diğer disiplinler ile ilişkisini kurmak.
Sanatı kendi sınırları açısından deneysel yollarla yeniden okumak.
Sanatı uzun zamandır uzak kaldığı toplum ile yeniden yapılandırmaya çalışmak.
 
Eğitim Süresi: 2 Yıl 
 
Öğretim planı için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız.
 

Sosyal Bilimler Enstitüsü © 2011