Eğitim Bilimleri - Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı

Program Yürütücüsü: 

Doç.Dr.Hasan Basri GÜNDÜZ
Tel : +90 212 383 48 63
 
  
 Erasmus Koordinatörü: Arş.Gör. Esra ÇAKMAK
Tel: +90 212 383 48 20
 
 
 
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalının iki temel görevi yüksek lisans düzeyinde eğitim vermek ve eğitim alanında araştırmalar yapmaktır. Bu doğrultuda anabilim dalının temel amacı, 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, teori ile uygulamayı birleştirerek eğitim yönetimi alanının bilgi birikimine katkıda bulunabilen eğitim liderleri yetiştirmektir. Ayrıca, temel ve uygulamalı araştırmalar yürüterek Türk eğitim sisteminin gelişimine katkıda bulunmak  hedeflenmektedir. 
 
Vizyon 
 
Eğitim Süresi: 2 Yıl
 
   
Kabul Koşulu: 
ALES ve lisans ortalaması ile ilgili koşullar başvuru zamanında ilan edilmektedir.
 

Öğretim planı için aşağıdaki linki tıklayınız.

http://www.bologna.yildiz.edu.tr/index.php?r=program/view&id=193&aid=93

Sosyal Bilimler Enstitüsü © 2011