DUYURULAR
Öğrencilerimize Yönelik Önemli Hatırlatma
07.02.2018

Öğrencilerimizin Dikkatine;

 

 • Yüksek Lisans öğrencileri için 1. Dönemlerinin sonuna kadar, Doktora öğrencileri için 2. Dönemlerinin sonuna kadar danışman atamasının yapılması gerekmektedir. Bu dönemlerini tamamlayan öğrencilerimiz en geç ders kayıt haftasının ilk haftasına kadar danışman atama formlarını bilgisayar ortamında doldurarak Anabilim Dalı Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Tez danışmanı atanmayan öğrenci ders seçimi yapamayacaktır.

 

 • 2016-2017 güz dönemi ve sonrasında kayıt olan öğrencilerimiz ders aşamalarını tamamlayabilmek için Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik ve Seminer derslerini almak zorundadır. Bunun yanısıra öğrencilerimiz Anabilim Dalları tarafından tanımlanan 2 zorunlu dersi ders aşaması sürecinde almak zorundadır.

 

 • Ders seçimi yaparken öncelikle zorunlu derslerinizi tercih ediniz.

 

 • Danışmanın onaylaması durumunda üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü programlarından en fazla iki ders seçilebilir. Bu dersler ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ders yüküne sayılır.

 

 • Öğrencinin talebi, danışmanın onayı, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili EYK’nin kararı ile üniversitenin lisansüstü öğretim programlarında olmayan veya iki dönem üstüste açılmamış olması kaydıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersler her program için tanımlı ölçütler içinde alınabilir. Alınacak dersler ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ders yüküne sayılır.

 

 • Farklı yükseköğretim kurumlarından ders alacak olan lisansüstü öğrencilerin en geç yürürlükteki akademik takvimde belirtilen ders kayıt döneminde enstitümüze başvuruda bulunması gerekmektedir.

 

 • Ders kayıt tarihlerinde; ders seçimi yapacak öğrencilerimizin ders seçimlerinde, danışman onayı getirilmiştir. İlk danışman onayının hemen akabinde kapanan dersler ilan olacaktır sonrasında sadece ders ekleme süreci başlamış olacak ve bu ders eklemenin sonunda tekrar danışman onayı olacaktır. Son danışman onayında sonra kesinlikle ders ekleme yapılmayacaktır. Ders kayıt takvimi için tıklayınız.

 

 • Bilimsel hazırlık programında iki yarıyıl sonunda başarılı olmayan öğrencilerimizin ilişiği kesilir.

 

 • Danışman ataması gerçekleştirilen öğrenci mezun olana kadar danışmanı tarafından açılan
  • Yüksek lisans için "Yüksek Lisans Tezi" ve "Uzmanlık Alan Dersi"
  • Doktora için "Doktora Tezi" ve "Uzmanlık Alan Dersi"

derslerini seçmek zorundadır. Bu derslerin grupları danışmana göre değişmekte olup her danışman hocaya bir grup olacak şekilde düzenlenmiştir. Ders kodlarını ve grupları GSIS üzerinden ders grup görüntüleme sekmesinden öğrenebilirsiniz.

 

 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin ders aşaması için azami süre 4 yarıyıl olup bu süre içerisinde ders aşamasını tamamlamayan öğrencilerimizin kayıtları dönem sonunda silinecektir. Yüksek lisans öğrencileri için azami süre 6 yarıyıl, doktora öğrencileri için azami süre 12 yarıyıl olup tezini bu sürede tamamlamayan öğrencilerimizin de kayıtları silinecektir.

 

 • Doktora öğrencilerimiz en geç 5. dönemlerinde yeterliğe girmek zorundadır. Aksi takdirde başarısız sayılacaktır. Yeterlik aşamasında 2(iki) kez başarısız bulunan öğrencilerimizin kayıtları silinecektir.

 

 • Yeterlilik sınavından başarılı olup tez öneri aşamasında 2 (iki) kez başarısız bulunan öğrencilerin ilişiği kesilir.

 

 • Doktora Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, yılda iki kez (Mayıs-Haziran ve Kasım-Aralık ayları arasında) toplanmak zorundadır (tezini teslim edinceye kadar). Mezuniyet için en az 3(üç) tez izleme raporu vermek zorundadır. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir.

 

 • Tezsiz yüksek lisans programında 3 (üç) yarıyıl sonunda başarısız olan veya programı tamamlamak için gerekli koşulları sağlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

 

 • Yabancı dilde eğitim veren programlara kayıtlı olan öğrenciler tüm derslerinin ilgili programın eğitim dilinde almalıdır.

 

 • Yabancı dilde öğrenim yapılmayan programlarda tezler, öğrencinin, danışmanın ve jüri üyelerinin ilgili dil yeterliği olmak koşulu ile anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve EYK kararı kararıyla ilgili yabancı dilde yazılabilir.

 

GSIS Ders Kayıt Klavuzu için tıklayınız.

 

 

 

>> Tüm Duyurular