DUYURULAR
2017-2018 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılı lisansüstü başvuruları
22.12.2017

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ESASLARI

 

- Lisansüstü Başvuruları SBE e-başvuru sistemi üzerinden on-line olarak yapılır.Başvuru için tıklayınız.

 

-Yüksek lisans programlarına başvuranlar en fazla 2, doktora programlarına başvuranlar ise tek tercih yapabilirler.

 

Tezli yüksek lisans ve doktora başvuru koşulları ve  kontenjanları için  tıklayınız.

 

1.    Diploma

-Yüksek lisans başvurusu için lisans diplomasının aslı.

-Doktora başvurusu için yüksek lisans ve lisans diplomasının aslı  gerekmektedir.

-Yabancı ülke üniversitelerinden mezun olanlar için, YÖK ten alınmış diploma eşdeğerlik belgesi gerekmektedir.

2.    Transkript

-Transkriptin aslı.

Mezun olunan üniversitenin Not Sistemi 4' lük ise (ders notları harf notu şeklindeyse) başvuru esnasında 4'lük not ortalaması girilecektir. Üniversitenizin 100'lük sisteme çevirisi geçerli olmamaktadır. Notların 4'lük sistemden 100'lük sisteme dönüştürülmesinde YÖK Dönüşüm Cetveli esas alınmaktadır ve başvuru sistemi bu dönüştürmeyi otomatik olarak yapmaktadır. Eğer üniversitenizde sadece 100'lük not sistemi geçerliyse ortalamanızı aynen girmelisiniz.

 

3.    ALES veya Eşdeğer Belgeler

-      ALES belgesi istenilen programlar için ALES, GRE veya GMAT sonuç belgesi (ALES SÖZ/EA puan türünde, ilgili program için belirlenen ALES taban puanı ya da karşılık gösterilen GMAT/GRE sınav sonucu belgesi elde etmiş olmak)

ALES belgesine eşdeğer belgeler ve karşılıkları aşağıda belirtilmektedir.

ALES (Sözel-EA)

GRE (SAYISAL PUAN)

 

GMAT

Eski

Yeni

55

610

149

450

60

634

150

465

70

675

153

500

 

Programlara göre istenilen ALES puan türleri ve puanları için buraya tıklayınız.

-      ALES belgesi ile eşdeğer belgelerin geçerlilik süresi 5 yıldır.

 

4.    Yabancı Dil belgesi

Yabancı Dil Belgesi istenilen programlar için Yabancı Dil Şartının sağlandığını gösterir sınav sonuç belgesi

Yabancı Dil puanları için buraya tıklayınız.

Geçerlilik süresi; 

-KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL için sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.

-Yıldız Sertifikası için 3 (üç) yıldır. Yıldız-SEM' in dil sınavı doktora başvurularında geçerli değildir.

-ÖSYM tarafından YDS' ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarında ise, (3 yılı aşmamak kaydıyla) kendi belirledikleri geçerlilik süresi  baz alınır. 

Yabancı Dil Eşdeğerlikleri için buraya tıklayınız. (ÖNEMLİ NOT: Eşdeğerlikler girdiğiniz sınav tarihine göre farklılık gösterebileceği için; sınava girdiğiniz tarihte geçerli olan duyuruyu baz alınız)

-Uluslararası adaylar için eğitim dili Türkçe olan Lisansüstü programlarına başvuru sırasında Türkçe yeterlik belgesi istenir. Belge Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinin Dil Merkezlerinden veya Yunus Emre Enstitüsünden alınmış en az (C1) seviyesinde olmalıdır. Türkçe olmayan Programa kayıtlı Uluslararası öğrencilerin program süresi içerisinde en az (B1) seviyesi Türkçe yeterlik belgesini almaları zorunludur.

Giriş sınavı esnasında;

·         Online Başvuru Formu Çıktısı

·         Kimliğinizi (Nüfus Cüzdanı, ehliyet, pasaporttan herhangi biri)

·         ALES belgenizi

·         Yabancı dil belgenizi

·         Diploma veya geçici mezuniyet belgesi

Yanında evraklarınızı asılları ve fotokopileri ile bulundurunuz ve sınav jürisine evraklarınızın fotokopilerini teslim ediniz.

İki programa başvuranlar iki takım belge teslim edecektir.

5.    Giriş Sınavı

Başvurusu kabul edilen aday öğrencilerimizin belirtilen günde ve saatte ilgili anabilim/anasanat dalında giriş sınavına (Sözlü, yazılı veya her ikisi) katılmaları gerekir.

Giriş sınavlarından (yazılı/sözlü) herhangi birine katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

Tezli Yüksek Lisans Başvuruların Değerlendirmesi

1) Tezli yüksek lisans programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %25’i ve giriş sınavı notunun %25’i dikkate alınarak hesaplanır.

 (2) Giriş sınavı yazılı ya da yazılı ve sözlü şeklinde yapılır. Bilim sınavının yazılı ve sözlü yapılması durumunda yazılı sınavının giriş sınav notu üzerindeki ağırlığı en az %60 olmak zorundadır.

 (3) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Bir adayın lisansüstü giriş sınavında başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun tezli yüksek lisans programları için en az 60/100 olması gerekir.

NOT:Lisansüstü programlarımıza kayıt hakkı kazanıp farklı bir yükseköğretimde  Lisans (Açık Öğretim Fakülteleri dahil) kaydı olan öğrencilerimiz ilgili üniversiteden kayıt silme işlemini yapmamaları durumunda kayıt sırasında katkı paylarını ödemek zorundadır.

>> Tüm Duyurular