DUYURULAR
2018-2019 Güz Yarıyılı Lisansüstü Giriş sınavı bilgileri hk.
08.06.2018

 

Giriş sınavı tarihlerini ve yerlerini öğrenmek için tıklayınız.

 

Giriş Sınavlarımıza katılacak adaylarımız;

 

*Yazılı ve/veya sözlü mülakata gelirken aşağıdaki belgelerin asıllarını ve birer adet fotokopilerini yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. (Sınav jürisine belgelerin fotokopisini teslim ediniz)

 

-Başvuru formu çıktısı (e-başvuru sistemimizden temin edebilirsiniz)

-Kimlik (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport)

-ALES Belgesi

-Yabancı Dil Belgesi

-Transkript

 

*Birden fazla tercih yapan adayların sınav saatlerinin çakışması durumunda ilgili anabilim dalı sınav yetkilileriyle görüşmesi gerekmektedir. Bu konuda karar sınav yetkililerine ait olmakla birlikte, sorumluluk adaya aittir.

 

 

**Tezli Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Başvuruların Değerlendirmesi

 

(1) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, AGNO’sunun %25’i ve giriş sınavı notunun %25’i dikkate alınarak hesaplanır.

(2) Giriş sınavı yazılı ya da yazılı ve sözlü şeklinde yapılır.

(3) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde başvuru dosyasının %50’si, AGNO’sunun %25’i ve giriş sınavı başarı notunun %25’i dikkate alınarak hesaplanır.

(4) Bir adayın lisansüstü giriş sınavında başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun tezli yüksek lisans programları için en az 60/100, doktora/sanatta yeterlik programları için en az 70/100 olması gerekir

>> Tüm Duyurular