DUYURULAR
2018-2019 Güz Yarıyılı Tezli YL ve Doktora Başvuru Sonuçları
26.06.2018

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

LİSANSÜSTÜ (Tezli YL ve Doktora) BAŞVURU SONUÇLARI

 

2018-2019 Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarımıza Asil/Yedek Kayıt Hakkı Kazananların Sonuçları İçin Tıklayınız.

 

Asıl kayıt hakkı kazanan adayların 28 Haziran 2018-02 Temmuz 2018 tarihleri arasındaki hafta içi günlerinde Sosyal Bilimler Enstitüsü (Davutpaşa Kampüsü, Taşkışla Binası 2. Kat) A-2008 numaralı odada 09.30-12.00 ve 13.30-16:00 saatleri arasında kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Aksi halde kesin kayıt haklarını tamamen kaybederler.

 

*Başvuru formu ile belgeleri arasında farklılık olan adayların kesin kaydı yapılmayacaktır.

 

*Ayrıntılı Akademik Takvimimiz için lütfen tıklayınız.

 

 

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

Kayıt işlemleri sırasında aşağıda belirtilen belgelerin getirilmesi gerekmektedir. (Evrakların şahsen veya noter onaylı vekalet verilen kişi tarafından teslim edilmesi gerekmektedir.) İlgili belgelerin orijinalleri görülüp, fotokopileri teslim alınacaktır.

 

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN;

 

 • DİPLOMA ASLI VE FOTOKOPİSİ

 - Yüksek lisans kayıtlarında lisans diplomasının aslı; doktora kayıtlarında ise lisans ve yüksek lisans diplomasının aslı; (Diploması hazır olmayan öğrenciler Mezuniyet Belgesinin aslı ile kayıt yaptırabilirler. Mezun durumunda olmayan öğrenciler kesinlikle kayıt yaptıramazlar).

 - Eğer bir öğrenci; lisansüstü programa kayıt olmak için diplomasını başka bir üniversiteye teslim etmiş ise, kayıtlı oldukları kurumdan alacakları onaylı diploma fotokopisi ile kayıt yaptırmalıdırlar.

 - Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan öğrenciler, YÖK’ten okul tanıma yazısı veya Diploma Eşdeğerlik Belgesi getirmeleri gerekmektedir.

 

 • TRANSKRİPTİN (NOT BELGESİ) ASLI VE FOTOKOPİSİ

 - Yüksek lisansa başvuran öğrenciler lisans transkriptlerini, doktoraya başvuran öğrenciler ise lisans ve yüksek lisans transkriptlerini getirmeleri gerekmektedir.

 

 • ALES/GRE/GMAT BELGESİ
 •  
 • YABANCI DİL BELGESİ
 •  
 • NÜFUS CÜZDANI ASLI VE FOTOKOPİSİ 
 • Yabancı uyruklu öğrenciler için yabancı uyruklu numarası ve pasaport fotokopisi
 •  
 • 2 ADET FOTOĞRAF
 • Fotoğrafların arkasına ad, soyadı, program adı yazılmalıdır.
 •  
 • BAŞVURU FORMU
 • Online başvuru sisteminden çıktı olarak alınacaktır.
 •  

 

 

UYARI: Lisansüstü programlarımıza kayıt hakkı kazanıp farklı bir yükseköğretimde  (Açık Öğretim Fakülteleri dahil) kaydı olan öğrencilerimiz ilgili üniversiteden kayıt silme işlemini yapmamaları durumunda kayıt sırasında katkı paylarını ödemek zorundadırlar

 

YTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ait Ziraat Bankası Levent / İstanbul Girişimci Şubesi TR950001002250447846845473 no’ lu hesabına 129,00.-TL

 

Yukarıda belirtilen hesap numarası ilk kayıt için geçerlidir. Bir sonraki dönemlerde bu hesap numarasını kullanmamanız gerekmektedir. Diğer dönemler  T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden T.C. kimlik numaraları ile ödeme yapabilirsiniz.

Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren /iptal ettiren öğrencilerin ücret iadesi yapılmamaktadır.

 

KONTENJAN BİLGİLERİ

2018-2019 Güz Yarıyılı Tezsiz Yüksek Lisans Kontenjanları için tıklayınız.

 

KATKI PAYI ÜCRETLERİ

Katkı Payı Ücretleri için tıklayınız.

 

ÖNEMLİ HUSUSLAR

-Giriş Sınavı Yapılmayacaktır.

-Başvurular tamamen elektronik ortamda alınacak olup, başvuru esnasında herhangi bir belge girişi gerekmemektedir.

-Not sistemi 4’lük sisteme göre olan adaylar, yüzlük sistemde not girişi yapmaları halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır

-Başvurunuzu onayladıktan sonra değişiklik yapamazsınız. Eğer başvurunuzda değişiklik yapmayı düşünüyorsanız "taslak" olarak kaydedip, ilgili başvuru tarihleri arasında değişiklik yapabilirsiniz. (Eğer başvurunuzu "taslak" olarak kaydetmişseniz, başvuru periyodu bitmeden kullanıcı onayı vermeyi unutmayınız.  Aksi takdirde başvurunuz geçersiz sayılacaktır)

-Başvuru yaparken lütfen doğru ve güncel bilgilerinizi (e-posta, telefon vs.) yazınız. Enstitümüz; öğrenciliğiniz süresince sizinle iletişimi bu kanallar vasıtasıyla sağlayacaktır.

-Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar; e-başvuru esnasında girilen bilgileri belgeleriyle ibraz etmelidir. İstenen belgeler kayıt esnasında ibraz edilmezse veya belge üzerindeki bilgiler ile e-başvuru esnasında girilen bilgiler birebir uyuşmazsa kayıt hakkı iptal edilir.

 


YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin yukarıdaki evraklara ek olarak aşağıdaki evrakları da getirmeleri gerekmektedir.

 

 • TÜRKÇE YETERLİK BELGESİ

En az C1 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesinin bulunması gerekmektedir.

 

 • KATKI PAYI YATIRILDIĞINDA DAİR DEKONT

Katkı Payı Miktarı:Dönemlik 768,00 TL'dir 

 

IBAN: TR950001002250447846845473, Ziraat Bankası Levent İstanbul Girişimci Şubesi

 

Dekont bilgisi kayıt öncesinde mutlaka başvuru sistemine girilmelidir.

 

 

 

Yedek Kayıtlar Hakkında; Eğer Asil Kayıtlardan sonra boş kontenjan kalırsa; bu programlar (ve yedek kayıt hakkı kazanan adaylar) 4 Temmuz 2018 Çarşamba günü sayfamızda ilan edilecek, 5-6 Temmuz 2018 tarihleri arasında Yedek Kayıtlar alınacaktır.

 

 

ÖNEMLİ: Adayların kayıt esnasında (aynı anda) birden fazla lisansüstü programa (tezsiz yüksek lisans hariç) kaydı bulunmamalıdır. (20 Nisan 2016 Tarihli YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 35 (6) gereğince ) Bu tarz durumda olan adaylar, ancak diğer yükseköğretim kurumundaki kayıtlarını sildirdikleri takdirde enstitümüze kayıt yaptırabilirler. Bu durumdaki adaylarımız kayıt belgeleri ile birlikte diğer yükseköğretim kurumundaki lisansüstü kayıt silme sürecinin devam ettiğine ilişkin belge getirerek kayıt yaptırabilirler. Birden fazla kaydı bulunup (tezsiz yüksek lisans hariç), kayıt sildirmeden enstitümüze kayıt yaptıran adayların durumları tespit edilerek kurumumuzdaki kayıtları silinecektir.

 

 

 

ASKERLİK SEVK TEHİRİ YAPTIRMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER

 

Askerlik sevk tehiri, öğrencinin başvurusu ile Enstitümüzce yapılmaktadır, öğrencinin başvurmaması durumunda askerlik tehirine dair herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Sevk tehiri yaptırmak isteyen kayıtlı öğrenciler aşağıdaki belgeler ile 24 Eylül tarihinden itibaren Enstitümüze başvurabilirler.

 

1.Askerlik Durum Belgesi

 

 • Bu belgeyi almak için bağlı bulunduğunuz Askerlik Şubesinden askerlik kararı aldırmanız gerekmektedir. Karar aldırmak için gerekli bilgi ve belgelere http://www.msb.gov.tr adresinden, askere alma başlığı altında ulaşabilirsiniz. Karar alma işlemi sonunda “Askerlik Durum Belgesi” tarafınıza verilecektir.

 

2.Askerlik Sevk Tehir Dilekçesi

 

>> Tüm Duyurular