2019-2020 Güz Yarıyılı Özel ve Misafir Öğrenci Başvuruları

2019-2020 GÜZ YARIYILI MİSAFİR ve ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

 

Farklı bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olup enstitümüzde yer alan bir programdan ders almak isteyen öğrenciler “Misafir Öğrenci”, herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayan aday öğrenciler ise “Özel Öğrenci” olarak Yıldız Teknik Üniversitesi lisansüstü programlarından ders alabilirler.

 

Başvuru Tarihleri: 24-27 Eylül 2019

 

Ders Başlama Tarihi: 16 Eylül 2019

 

(Misafir veya özel öğrenci olarak başvuracak öğrenciler, 16 Eylül'den itibaren derslere katılabilirler.)

 

Başvuru Nasıl Yapılır?

 

1. Özel ya da misafir öğrenci olmak isteyen aday öğrencilerin öncelikle FR-1342-Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel veya Misafir Öğrenci Ders Kayıt Formu’nu doldurarak almak istediklerin dersin sorumlu ana Bilim/anasanat dalı başkanlığına onaylatmaları gerekmektedir. (kaşe ve imzalı)

 

FR-1342-Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel veya Misafir Öğrenci Ders Kayıt Formu için tıklayınız. Tıkladığınızda YTÜ Kalite Koordinatörlüğü Sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu sayfadaki arama kısmına "Form numarası" (FR-1342) veya "Form İsmini" yazarak, indirmek istediğiniz forma ulaşabilirsiniz.

 

2.Yukarıda adı geçen FR-1342 form Harç Bürosu’nda “Borcu yoktur” olarak kaşelenmelidir. (Harç Bürosu Adresi: Davutpaşa Yerleşkesi, Taş Bina, A-1009)

 

3.Başvuru türüne göre tüm belgeler ilgili tarihlerde Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne teslim edilmelidir.

 

 

Misafir Öğrenci Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 

Farklı bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olup enstitümüzde yer alan bir programdan ders almak isteyen öğrencilerin teslim etmesi gereken belgeler:

 

- FR-1342-Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel veya Misafir Öğrenci Ders Kayıt Formu (İlgili Ana bilim/Anasanat Dalı başkanlığına ve Harç Bürosu’na onaylatılmış)İlgili forma tıkladığınızda YTÜ Kalite Koordinatörlüğü Sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu sayfadaki arama kısmına "Form numarası" (FR-1342) veya "Form İsmini" yazarak, indirmek istediğiniz forma ulaşabilirsiniz.

 

- Katkı payının ödendiğine ilişkin dekontun 1 fotokopisi (Dekontun aslı Harç Bürosuna, fotokopi ise Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne teslim edilmelidir)

 

- Üniversitemizden alınacak ders/dersler ile ilgili kayıtlı olduğu Enstitü tarafından verilecek onay belgesi (Enstitü Yönetim Kurulu kararı)

 

- Lisans diploması Fotokopisi (2 adet)

 

- Transkript Fotokopisi (2 adet)

 

- Öğrenci Belgesi

 

- Azami öğrenim sürelerinin aşılması halinde ilgili üniversiteye ödenen katkı payı makbuzu

 

- Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

 

- İngilizce programlarda verilen derslere kayıt yaptırmak isteyen öğrenciden, lisansüstü program için istenen İngilizce yeterliğini gösterir belge istenir. (Kabul edilen İngilizce sınavları ve puanları için Enstitü web sayfasında yer alan program detaylarına bakılmalıdır. Puanlar programlara göre değişiklik gösterebilir.)

 

- Türkçe verilen derslere kayıt yaptırmak isteyen uluslararası öğrenciden ise minimum C1 seviyesinde TÖMER (Devlet Üniversitelerinden alınmış olması kaydıyla) veya Yunus Emre Enstitüsü Sertifikası istenir.

 

- Vakıf Üniversitelerinde kayıtlı olan öğrencilerden yukarıdaki belgelere ek olarak katkı payı ücretini yatırdığına dair dekont da istenmektedir.

 

 

Özel Öğrenci Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 

Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayan aday öğrencilerin teslim etmesi gereken belgeler:

 

- FR-1342-Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel veya Misafir Öğrenci Ders Kayıt Formu (İlgili Ana bilim/Anasanat Dalı başkanlığına ve Harç Bürosu’na onaylatılmış) İlgili forma tıkladığınızda YTÜ Kalite Koordinatörlüğü Sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu sayfadaki arama kısmına "Form numarası" (FR-1342) veya "Form İsmini" yazarak, indirmek istediğiniz forma ulaşabilirsiniz.

 

- Katkı payının ödendiğine ilişkin dekontun 1 fotokopisi (Dekontun aslı Harç Bürosuna, fotokopi ise enstitümüze teslim edilmelidir)

 

- Lisans diploması Fotokopisi (2 adet)

 

- Transkript Fotokopisi (2 adet)

 

- Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

 

- İngilizce programlarda verilen derslere kayıt yaptırmak isteyen öğrenciden, lisansüstü program için istenen İngilizce yeterliğini gösterir belge istenir. (Kabul edilen İngilizce sınavları ve puanları için Enstitü web sayfasında yer alan program detaylarına bakılmalıdır. Puanlar programlara göre değişiklik gösterebilir.)

 

- Türkçe verilen derslere kayıt yaptırmak isteyen uluslararası öğrenciden ise minimum C1 seviyesinde TÖMER (Devlet Üniversitelerinden alınmış olması kaydıyla) veya Yunus Emre Enstitüsü Sertifikası istenir.

 

 

 

Katkı Payı Hakkında

 

Özel / Misafir öğrenciler ücret ödemeleri ile ilgili detayları ve katkı payı miktarını öğrenmek için tıklayınız. Açılan sayfadan “Özel-Misafir Öğrenciler için Ders Kaydı ve Ödeme Bilgileri” dokümanına ulaşabilirsiniz.

 

Katkı payı ücreti, alınacak ders saatine göre hesaplanmaktadır. Katkı payı ücret hesabı ve banka hesap bilgileri için Harç Bürosu'ndan bilgi almanız gerekmektedir.

 

(Harç Bürosu Adresi: Davutpaşa Yerleşkesi, Taş Bina, A-1009)