6. Yarıyılda Olan Yüksek Lisans Öğrencilerinin Dikkatine

6. Yarıyılda Olan Yüksek Lisans Öğrencilerinin Dikkatine

 

YÖK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ve YTÜ LİSANSÜSTÜ SENATO UYGULAMA ESASLARI gereği YL öğrenim süresi azami 6. yarıyıldır.

 

2016-2017 Güz yarıyılından itibaren öğrenimlerinin 6. yarıyılında olan Yüksek Lisans öğrencilerimizin içinde bulunduğumuz 2018-2019 bahar yarıyılında mezun olabilmeleri için;

 

a) Tez ilk (savunma öncesi) teslimlerini 31 Mayıs 2019 Cuma gününe kadar,

 

b) Tez son (savunma sonrası) teslimlerini 31 Temmuz 2019 Çarşamba gününe kadar,

 

yapmış olmaları gerekmektedir.

İlgili süreler sonrasında yapılan teslimler kabul edilmeyecektir.

Süreçlerinizin sorunsuz işlemesi için tez teslimlerinizi son tarihlere bırakmamanızı tavsiye ederiz. 

 

Tez İlk Teslimi; (1) Danışman tarafından onay verilmiş, (2) yayın şartları gerçekleştirilmiş, (3) intihal ve (4) yazım kılavuzu uygunluk kontrolleri enstitü araştırma görevlileri tarafından yapılmış olarak tezin enstitüye teslim edilmesidir. Süreçlerin aksamaması için ilgili tarihlerden en az 2 hafta önce danışman onayını ve yayın şartlarını gerçekleştirmiş olarak araştırma görevlilerinden tez kontrol randevusu alıp süreci başlatmanız gerekmektedir. Yayın şartını gerçekleştirmeyen tezlerin kontrolü ve teslimi yapılmayacaktır. Tez ve uzmanlık alan derslerini seçmeyen öğrencilerin de tez teslim ve mezuniyet işlemleri yapılmayacaktır.

 

Tez Son Teslimi; Tez savunmasından itibaren 1 ay içinde yapılması gereken teslimdir. İlk teslimde olduğu gibi tezin intihal ve yazım kılavuzu uygunluk kontrolü için araştırma görevlilerinden randevu alınması ve kontrol ettirilmesi gerekmektedir. 

 

Tez teslim ve mezuniyet hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.