Ders Ekle/Sil Süreci Başlamıştır

Kayıtlı öğrencilerimiz için ders ekle/sil dönemi başlamıştır. 

 

   - 02 Eylül Pazartesi: Ders Ekle/Sil Başlangıç

   - 16 Eylül Pazartesi: Derslerin Başlangıcı

   - 20 Eylül Cuma  (16:00): Ders Ekle/Sil Bitiş

 

Ders kayıtları ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Önemli Not: İlgili tarihlerde;

   - ders aşamasında derslere,

   - yeterlik aşamasında yeterliğe,

   - tez aşamasında teze ve uzmanlık alan dersine,

GSİS üzerinden kayıt yaptırmayan öğrencilerin ilgili dönemde işlemleri senato esası gereği yapılmayacaktır.

 

Senato Esası İlgili Maddesi;

Madde 16-(1): Öğrenciler her yarıyıl başında; ders alma aşamasında ders(ler)e, yeterlik aşamasında yeterliğe, tez aşamasında ise teze ve uzmanlık alan dersine akademik takvimde belirlenen süreler içinde kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Madde 27’de tanımlanan danışman atama süreleri içerisinde danışman ataması yapılmayan öğrenciler kayıt yenileyemez.

(3) Öğrenimini azami süresi içinde tamamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46. maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek ve varsa geçmiş yarıyıllara ait diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Akademik takvimde belirtilen tarihlerde, katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yaptırılmayan dönemler de öğrencilik süresinden sayılır ve ilgili dönem içerisinde öğrencinin yerine getirmekle sorumlu olduğu (yeterlik, tez öneri, tez izleme v.b.) yükümlüklerden başarısız sayılır.