6. Döneminde olan Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerinin Tez Teslim Takvimi

6. Döneminde olan Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerinin Tez Teslim Takvimi

 

20 Aralık 2019 Cuma Savunma öncesi ilk teslimler için son tarih
23-27 Aralık 2019 İlk teslimini yapmayan 6. dönem tezli yüksek lisans öğrencilerinin kayıtlarının silinmesi
17 Ocak 2020 Cuma Savunmaların gerçekleştirilmesi için son tarih
20-24 Ocak 2020 Savunmalarını gerçekleştirmeyen öğrencilerin kayıtlarının silinmesi
14 Şubat 2020 Cuma Savunmada başarılı olan öğrenciler için tez son teslim tarihi
17-21 Şubat 2020 Son teslimini yapmayan öğrencilerin kayıtlarının silinmesi

Önemli Not: Bu takvim 6. Döneminde olan Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerinin Tez Teslim süreçleri ile ilgilidir. Normal dönemlerindeki YL öğrencilerimiz standart tez teslim süreçlerine tabidirler.

Süreçleriniz aksamaması için tez teslimlerinizi son zamana bırakmamanızı rica ederiz.