Doktora Yeterlik Sınavı Başvuruları

Yeterlik Sınavı Başvuru Tarihleri: 05 Ekim (10:00) – 13 Ekim (16:00) 2020

Başvurular GSIS öğrenci sisteminden üzerinden ilgili tarihlerde alınmaktadır.

Doktora öğrencilerimiz en geç 5. dönemlerinde yeterliğe girmek zorundadır. Aksi takdirde başarısız sayılacaklardır. Yeterlik aşamasında 2(iki) kez başarısız bulunan öğrencilerimizin kayıtları silinecektir. Sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

Yazılı ve sözlü sınavlar için takvim ve ilgili süreç aşağıda açıklanmıştır.

 

Yeterlik Sınavına Girme Koşulları

  1. Zorunlu ders yükünü tamamlamış olmak;
    • toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla,
    • en az 7 ders (en az ikisi program zorunlu),
    • ile “Seminer” ve “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” derslerinden başarılı olmak.
  2. En az 3.00 / 4.00 AGNO koşulunu sağlamak.

 

Usûl ve Esaslar 

Yeterlik Sınavı YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğrtim Yönetmeliği ilgili maddeleri ve YTÜ Lisansüstü Senato Esasları Md 30 uyarınca gerçekleştirilir. Güncel Senato Esaslarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Danışmanı olmayan öğrenci yeterlik sınavına giremez.

 

Yeterlik başvurusu yapacak öğrenciler ders kayıt döneminde “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Doktora Tezi” derslerini danışmanları için açılan grubu baz alarak seçmelidirler.

 

Sınav tarihleri için tıklayınız.