2019-2020 Bahar Yarıyılı Özel/Misafir Öğrenci Başvuruları

Özel ve Misafir Öğrenci Başvuruları 11-14 Şubat 2020 (Son başvuru tarihi: 14.02.2020 Saat: 16.00) tarihleri arasındadır. Dersler  03 Şubat 2020 tarihinde başlamıştır. Kesin başvuru yapacak öğrenciler, dilerlerse seçtikleri derslere 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren katılabilirler.

 

Başvuru Aşaması

-Aday öğrenciler öncelikle http://www.kalite.yildiz.edu.tr/ sayfasından formlar kısmından FR-1342 SBE Özel/Misafir Öğrenci Başvuru Formunu elektronik ortamda doldurmalı ve ilgili Anabilim Dalı  Başkanlığına onaylatmalıdır. (KAŞE ve İMZA olmalıdır.)

-Özel Öğrenci olarak başvuruda bulunanların, herhangi bir üniversitede lisansüstü kayıtlı olsun veya olmasın katkı payı ödemesi gerekmektedir.

-Sonra Harç Bürosuna giderek ödeme yapacakları Katkı Payı ücretini hesaplattırmalı ve istenilen banka vasıtasıyla ödemesini yapmalıdır.

-Ödemesini yapan Öğrenci Harç Bürosundan Borcu olmadığına dair evrak almalıdır ve aşağıda belirtilen belgelerin bir kopyasını Harç Bürosuna teslim etmelidir. 

-Anabilim dalı başkanlıklarından ve Harç Bürosundan onay alan öğrenciler aşağıdaki belgelerin bir kopyasını ise enstitümüze teslim ederek başvurusunu tamamlamalıdır.

 

İstenen Belgeler

1-) Misafir Öğrencilerden  İstenen Belgeler (Farklı Bir Yükseköğretim Kurumunda Kayıtlı Olan Öğrenciler için)

- Katkı payının ödendiğine ilişkin dekont* ve 1 fotokopisi (dekont Harç Bürosuna, fotokopi ise enstitümüze teslim edilmelidir)

- Üniversitemizden alınacak ders/dersler ile ilgili kayıtlı oldukları Enstitü tarafından verilen onay belgesi (Enstitü Yönetim Kurulu kararı), 

- Öğrenci belgesi, 

- Transkript (2 kopya), 

- Diploma fotokopisi (2 kopya), 

- Nüfus cüzdan fotokopisi (2 kopya) 

FR-1342 Özel veya Misafir Öğrenci Ders Kayıt Formu

2-) Özel Öğrencilerden İstelen Belgeler (Herhangi Bir Yükseköğretim Kurumunda Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin)

- Katkı payının ödendiğine ilişkin dekont* ve 1 fotokopisi (dekont Harç Bürosuna, fotokopi ise enstitümüze teslim edilmelidir)

- Transkript (2 kopya), 

- Diploma fotokopisi (2 kopya), 

- Nüfus cüzdan fotokopisi (2 kopya)

FR-1342 Özel veya Misafir Öğrenci Ders Kayıt Formu

 

Katkı payı ödendikten sonra Harç Bürosuna gidilerek FR-1342 başvuru formu “Borcu yoktur” olarak kaşeletilmelidir.

 

-İngilizce verilen derslere kayıt  yaptırmak isteyen öğrenci, lisansüstü program için istenen İngilizce yeterliğini  gösterir belge

-Türkçe verilen derslere kayıt yaptırmak isteyen uluslararası öğrenci için ise minimum C1 seviyesinde TÖMER belgesi (Devlet Üniversitelerinden alınmış olması kaydıyla)

 

KATKI PAYI HESAPLAMALARI

Özel / Misafir öğrenciler ücret ödemeleri ile ilgili detayları ve katkı payı miktarını öğrenmek için http://www.sks.yildiz.edu.tr/duyurular linkinden “2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Özel-Misafir Öğrenciler için Ders Kaydı ve Ödeme Bilgileri” dokümanına ulaşabilirsiniz.

 

Harç Bürosu Adres: 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası A Blok, A-1009