Yazılı ve Sözlü Yeterlik Sınavları

2019-2020 bahar yarıyılı yeterlik yazılı ve sözlü sınavları 15 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında her öğrenci için ayrı olacak şekilde iki farklı oturumda yapılacaktır. Önceki dönemlerde olduğu gibi ortak yazılı sınav yapılmayacaktır.

Sınavlar uzaktan eğitim yolu ile YTU onlinekampus.yildiz.edu.tr üzerinden gerçekleştirilecektir.

Sınav tarihleri ve sınavların yürütücülüğü danışman öğretim üyesi sorumluluğunda, ana bilim/sanat dalı başkanının bilgisi ve gözetimi altında gerçekleştirilir.

Sınav jürisi YÖK Yönetmeliği çerçevesince “en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesi” olacak şekilde 1-9 Haziran tarihleri arasında “FR-1610-SBE Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu” ile enstitüye gönderilmek üzere anabilim dalına iletilecektir. Belirlenen jüri yazılı ve sözlü sınavlarını icra edecektir.

Danışman öğretim üyesi YTU onlinekampus.yildiz.edu.tr üzerinden önce yazılı sınavın gerçekleşmesini sağlayacak, jüri tarafından yazılı sınavda başarılı olan öğrencilere yine aynı sistem üzerinden sözlü sınav yapılacaktır.

Sınavların teknik olarak nasıl icra edileceği ve YTU onlinekampus.yildiz.edu.tr sistemi hakkında detaylı bilgi linkteki videoda sunulmuştur.

Yazılı sınav yapılışı:

 1. En az 1 hafta öncesinden danışman öğretim üyesi tarafından sınav tarihleri belirlenip öğrenciye bildirilir.
 2. Sınav öncesinde onlinekampus.yildiz.edu.tr üzerinden danışman öğretim üyesi toplantı oluşturur. Jüri üyeleri ve öğrenci e-posta adreslerine toplantı davetleri sistem üzerinden danışman öğretim üyesi tarafından gönderilir.
 3. Toplantı saatinde YTU onlinekampus.yildiz.edu.tr üzerinden yazılı sınav soruları öğrenci ile paylaşılır. 
 4. Sistem üzerinden dosya paylaşımı ile ilgili bilgi için tıklayınız.
 5. Öğrenci jüri üyelerinin görebileceği şekilde beyaz bir kâğıda cevaplarını yazar.
 6. Cevap kâğıdı sistem üzerinden jüri üyelerine gönderilir.
 7. Tüm sınav sistem üzerinden otomatik olarak kayıt altına alınır. 
 8. Sınavın sonucu danışman öğretim üyesi tarafından “FR-1611-SBE Doktora Yeterlilik Yazılı Sınav Tutanağı Formu” ana bilim/sanat dalı üzerinden enstitüye gönderilir.

Sözlü sınav yapılışı:

 1. Yazılı sınav ile sözlü sınav arasında en az 1 saat olacak şekilde onlinekampus.yildiz.edu.tr üzerinden danışman öğretim üyesi sözlü sınav için toplantı oluşturur. Jüri üyeleri ve öğrenci e-posta adreslerine davetiyeler sistem üzerinden danışman öğretim üyesi tarafından gönderilir.
 2. Toplantı saatinde YTU onlinekampus.yildiz.edu.tr üzerinden sözlü sınav gerçekleştirilir.
 3. Tüm sınav sistem üzerinden otomatik olarak kayıt altına alınır. 
 4. Sınavın sonucu danışman öğretim üyesi tarafından “FR-1612-SBE Doktora Yeterlilik Sözlü Sınav Tutanağı ve Genel Değerlendirme Formu” ana bilim/sanat dalı üzerinden enstitüye gönderilir.

 

Evrak gönderimleri hk: Evrakların çevrimiçi olarak doldurulmasından, iletilmesinden ve imzalatılmasından danışman öğretim üyesi sorumludur. Evraklar tarama ya da okunabilir şekilde çekilmiş fotoğraf kullanılarak gönderilmelidir. Sınav tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde tüm evraklar ana bilim/sanat dalı üzerinden enstitüye iletilecektir.