Doktora Tez Önerisi ve Tez İzleme Ara Raporu

Doktora Tez Öneri Savunması

2019-2020 güz dönemi yeterlik sınavına girip başarılı olan ve tez öneri savunmasına girmesi gereken öğrencilerin savunmalarını 01 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında YTU onlinekampus.yildiz.edu.tr üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Tez öneri savunması tarihi ve sürecin yürütücülüğü danışman öğretim üyesi sorumluluğunda, ana bilim/sanat dalı başkanının bilgisi ve gözetimi altında gerçekleştirilir.

Çevrimiçi toplantıların teknik olarak nasıl icra edileceği ve onlinekampus.yildiz.edu.tr sistemi hakkında detaylı bilgi linkteki videoda sunulmuştur.

Tez Öneri Savunmasının yapılışı:

 1. En az 1 hafta öncesinden danışman öğretim üyesi tarafından savunma tarihi ve saati belirlenip öğrenciye ve Tez İzleme Komitesine bildirilir.
 2. Savunma öncesinde onlinekampus.yildiz.edu.tr üzerinden danışman öğretim üyesi toplantı oluşturur. Jüri üyeleri ve öğrenci e-posta adreslerine toplantı davetleri sistem üzerinden danışman öğretim üyesi tarafından gönderilir.
 3. Toplantı saatinde YTU onlinekampus.yildiz.edu.tr üzerinden tez öneri savunması gerçekleştirilir.
 4. Tez öneri savunması sistem üzerinden otomatik olarak kayıt altına alınır. 
 5. Danışman öğretim üyesi ve jüri üyeleri “FR-1615-SBE Doktora Tez Öneri Formu”nda adlarına açılan alanları imzalar ve bu belgeler danışman öğretim üyesinde toplanır. Toplantılar çevrimiçi yapılacağından dolayı ilgili formların her bir jüri üyesi tarafından ayrı olarak imzalanması yeterlidir.
 6. Tüm formlar danışman öğretim üyesi tarafından ana bilim/sanat dalına gönderilir.

 

Evrak gönderimleri hk: Evrakların çevrimiçi olarak doldurulmasından, iletilmesinden ve imzalatılmasından danışman öğretim üyesi sorumludur. Evraklar tarama ya da okunabilir şekilde çekilmiş fotoğraf kullanılarak gönderilmelidir. Savunma tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde tüm evraklar ana bilim/sanat dalı üzerinden enstitüye iletilecektir.

 

Tez İzleme Ara Raporu

2019-2020 bahar dönemi için Tez İzleme Ara Raporu verecek olan öğrencilerin rapor sunumlarını Haziran ve Temmuz ayları içinde YTU onlinekampus.yildiz.edu.tr üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Tez izleme ara rapor toplantı tarihi ve ilgili sürecin yürütücülüğü danışman öğretim üyesi sorumluluğunda, ana bilim/sanat dalı başkanının bilgisi ve gözetimi altında gerçekleştirilir.

Çevrimiçi toplantıların teknik olarak nasıl icra edileceği ve onlinekampus.yildiz.edu.tr sistemi hakkında detaylı bilgi linkteki videoda sunulmuştur.

Tez İzleme Ara Rapor Toplantısının yapılışı:

 1. En az 1 hafta öncesinden danışman öğretim üyesi tarafından toplantı tarihi ve saati belirlenip öğrenciye ve Tez İzleme Komitesine bildirilir.
 2. Toplantı öncesinde onlinekampus.yildiz.edu.tr üzerinden danışman öğretim üyesi çevrimiçi toplantı oluşturur. Jüri üyeleri ve öğrenci e-posta adreslerine toplantı davetleri sistem üzerinden danışman öğretim üyesi tarafından gönderilir.
 3. Toplantı saatinde YTU onlinekampus.yildiz.edu.tr üzerinden tez izleme ara rapor sunumu gerçekleştirilir.
 4. Tez izleme ara rapor toplantısı sistem üzerinden otomatik olarak kayıt altına alınır. 
 5. Danışman öğretim üyesi ve jüri üyeleri “FR-1616-SBE Doktora Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu”nda adlarına açılan alanları imzalar ve bu belgeler danışman öğretim üyesinde toplanır. Toplantılar çevrimiçi yapılacağından dolayı ilgili formların her bir jüri üyesi tarafından ayrı olarak imzalanması yeterlidir.
 6. Tüm formlar danışman öğretim üyesi tarafından ana bilim/sanat dalına gönderilir.

 

Evrak gönderimleri hk: Evrakların çevrimiçi olarak doldurulmasından, iletilmesinden ve imzalatılmasından danışman öğretim üyesi sorumludur. Evraklar tarama ya da okunabilir şekilde çekilmiş fotoğraf kullanılarak gönderilmelidir. Savunma tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde tüm evraklar ana bilim/sanat dalı üzerinden enstitüye iletilecektir.