Lisansüstü Başvuruların Değerlendirilmesi Hk.


01.09.2020 tarihli YTÜ Senato Kararı uyarınca,

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora/sanatta yeterlik programlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesinde adayların başarı notunun aşağıda belirtilen esaslara göre hesaplanmasına karar verilmiştir:

 

a. Tezli Yüksek Lisans programlarına başvurularda, 

    - isteyen programlar önceden duyurmak şartıyla yazılı bilim sınavı ve mülakat yapmadan adayın ALES puanının %70’i ve lisans AGNO’sunun %30’unu dikkate alarak genel başarı notunu hesaplayabilir. 

    - İsteyen programlar ise giriş sınavını çevrimiçi yazılı bilim sınavı ve/veya çevrimiçi mülakat ile yaparak, ALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %25’i ve giriş sınavı notunun %25’ini dikkate alarak adayın genel başarı notunu hesaplayabilir.

 

b. Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurularda, tüm adaylara yazılı bilim sınavı yapılmayıp sadece çevrimiçi mülakat yapılarak ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %25’i ve çevrimiçi mülakatın %25’i dikkate alınarak genel başarı notu hesaplanır.

 

 

 

Yukarıda belirtildiği üzere giriş sınavı yapılacak programlarda sınavlar çevrimiçi gerçekleştirilecektir. 

Hangi yüksek lisans programlarında giriş sınavının yapılacağı ile ilgili 18 Eylül 2020 tarihine kadar enstitü sayfasında duyuru yapılacaktır. 

Doktora programları ve giriş sınavı yapılacak yüksek lisans programları için giriş sınavlarının tarihi ve sınavların çevrimiçi olarak nasıl yapılacağına dair bilgiler 18 Eylül 2020 tarihine kadar enstitü sayfasında duyurulacaktır.