2020-2021 Bahar Yarıyılı Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Sonuçları ve Kayıtlar

2020-2021 Bahar yarıyılı tezsiz yüksek lisans başvuru sonuçları için tıklayınız. Kabuller AGNO sıralamasına göre yapılmıştır.

Online belge yükleme süreci başlamıştır. Asıl listede hak kazanmış olan adaylarımıza online belge yükleme işlemleri için yeterli süre tanınmış olup belge yükleme işlemleri 09.02.2021 Salı günü (Saat 12:00) sona erecektir.

2020-2021 Bahar yarıyılı tüm lisansüstü programlara kayıtlar lisansustu.yildiz.edu.tr adresinden ÇEVRİMİÇİ yapılacaktır.

Online başvuru kayıt sistemi için tıklayınız.

 

Başvuru Takvimi

Ocak 11 Pazartesi e-Başvuru Başlangıç Tarihi
Şubat 5 Cuma e-Başvuru Bitiş Tarihi (Saat:13.00)
5 Cuma Asıl/Yedek Listesinin İlanı (Saat: 16:00)
5 Cuma Asıl Kayıt Hakkı Kazananlar için Online Kayıt Evraklarının Sisteme Yüklenmesi Başlangıcı
9 Salı Asıl Kayıt Hakkı Kazananlar için Online Kayıt Evraklarının Sisteme Yüklenmesi Bitişi (Saat:12:00)
9 Salı Asıl Adaylar için Kesin Kayıt Başlangıcı
12 Cuma Asıl Adaylar için Kesin Kayıt Bitiş Tarihi (Saat:12:00)
12 Cuma Boş Kalan Kontenjan Sayılarının İlanı
12 Cuma Kayıt Olmak İsteyen Yedekler için Online Kayıt Evraklarının Sisteme Yüklenmesinin Başlangıcı
15 Pazartesi Kayıt Olmak İsteyen Yedekler için Online Kayıt Evraklarının Sisteme Yüklenmesinin Bitişi: (Saat:12:00)
15--18 Pazartesi-Perşembe Enstitü Tarafından Evrakların Kontrolü 
18 Perşembe Boş Kalan Kontenjan Kadar Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazananların İlanı
18 Perşembe Yedek Kayıt Hakkı Kazananlar için Kesin Kayıt Başlangıcı
23 Salı Yedek Kayıt Hakkı Kazananlar için Kesin Kayıt Bitişi (Saat:16:00)

 

- Başvuru Koşulları ve Kontenjan Bilgileri için tıklayınız.

 

 

KAYIT AŞAMALARI

Kayıt takvimindeki tarihler arasında, online sisteme (lisansustu.yildiz.edu.tr) giriş yapılarak aşağıda belirtilen belgelerin sisteme yüklenmesi ve öğrenim ücretinin aşağıda belirtilen şekilde ödenmesi gerekmektedir. Dikkat edilecek hususlar aşağıda sıralanmıştır:

 • Çevrimiçi kayıtlar ilan edilen tarihler arasında lisansustu.yildiz.edu.tr adresinden yapılacaktır.
 • lisansustu.yildiz.edu.tr adresine yüklenecek dosyalar PDF formatında olmalıdır.
 • Öğrenim ücreti ödenmediği takdirde kayıt yapılamayacaktır.
 • Sisteme yüklenen belgelerin Enstitümüz tarafından elektronik doğrulanabilir nitelikte olması gerekmektedir. Elektronik doğrulaması olmayan belgelerin yüklenmesi durumunda kayıt tarihlerinde evrakların asıllarının Enstitüye ibraz edilmesi zorunludur.
 • Sisteme başvuruda girilen AGNO kayıt evraklarında sunulan belgedeki AGNO’dan düşükse kayıt gerçekleşir, Kayıt evraklarında sunulan belgedeki AGNO’dan yüksekse kayıt gerçekleşmez.
 • Transkriptte veya e-devlet mezuniyet belgesinde 4’lük not mevcut olduğu halde 100 üzerinden not giren öğrencilerin kaydı gerçekleşmez. (100’lük ve 4’lük not aynı anda bulunuyor ise 4’lük not girilmesi gerekmektedir.)
 • Eğer e-devlet mezuniyet belgeniz mevcut değilse, mezuniyeti hak ettiğinize dair elektronik olarak doğrulanabilir olan resmi yazıyı, Üniversitenizin ilgili biriminden temin ediniz. Takvimde ilan edilmiş olan belge yükleme tarihlerinde, e-devletten alınmış doğrulanabilir mezuniyet belgesi veya mezuniyetin hak edildiğine dair Üniversiteden alınan elektronik doğrulanabilir belgeyi yüklemeyen adayların kaydı gerçekleşmez. Yazının ıslak imzalı olması durumunda, belge yükleme tarihlerinde sisteme mutlaka yüklenmesi ve kayıt tarihlerinde belgenin aslının Enstitümüze ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • YÖK mevzuatı gereği aynı anda iki tezli lisansüstü programına kayıt yapılamaz. YÖK sisteminde tezli lisansüstü kaydı bulunan adayların diğer üniversitedeki kaydını kayıt tarihleri içerisinde sildirmeleri gerekmektedir (YÖK sisteminde pasif kayıtlı görünenler de “kayıt silme” durumunda olmaları gerekmektedir.). Kayıtlı olunan diğer Üniversitedeki tezli lisansüstü programlarının kayıt silinme bilgisinin YÖK sistemine işlenmesinde gecikme yaşanması durumunda; Üniversitenizden kayıt sildirme işleminin başlatıldığına dair elektronik olarak doğrulanabilir yazının online sistemimize yüklenmesi gerekmektedir. İlgili yazının ıslak imzalı olması durumunda ise resmî belgenin kayıt tarihlerinde online sistemimize yüklenmesi; ayrıca kayıt tarihleri içerisinde belgenin aslının Enstitümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu işlem; asıllar için asıl kayıt tarihlerinde yedekler için ise yedek kayıt tarihleri içerisinde yapılmalıdır. (NOT: Diğer Kayıtlı olunan Üniversiteden alınmış olan “kayıt silinme başvurusunun işleme alındığına dair belgenin” yükleneceği sistem:  lisansustu.yildiz.edu.tr sistemine kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak sol menüden “Talep İşlemleri/Talep Yap” kısmındaki “Diğer Üniversiteden kayıt sildirme belgesi yükleme” alan ismine tezli lisansüstü programınızın silinme işleminin başlatıldığına dair Üniversitenizden alınan resmi yazının yüklenmesi gerekmektedir)

 

1. Aşama: Belge Yükleme

Belgelerinizi yüklemek için Online Başvuru sisteminden Başvuru --> Detay İşareti --> Kayıt için Gerekli Belgeler işlemleri yapılır. İlgili sürecin gösterildiği şekil için tıklayınız.

Online başvuru kayıt sistemi için tıklayınız.

 

Tezsiz Yüksek Lisans T.C. Uyruklu Öğrenci için Sisteme Yüklenecek Belgeler

 • E-devlet Mezuniyet Belgesi (Karekod-QR veya doğrulanabilir link, kod içermelidir)
 • Lisans Diploması (Orijinal diplomanın taranmış PDF versiyonu)
 • Lisans Transkripti (Orijinal PDF transkript ya da basılı transkriptin taranmış PDF versiyonu)
 • Nüfus Cüzdanı (Arkalı önlü tek sayfada PDF dosyası)

 

Mezun olmuş olan ancak diploması henüz hazır olmayan adaylarımızın (E-devlet Mezuniyet Belgesi yüklenmiş olması kaydıyla) diplomalarını yükleyecek alanı boş bırakabilirler. Diplomaları hazır olduğunda yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte ilgili diplomalarının fotokopilerini Enstitümüze verebilirler.

Lisans / Lisansüstü Öğrenimini Yurtdışında Tamamlamış T.C. Uyruklu Öğrencilerden İstenen Denklik Belgesi Hk.

Öğrenimini yurtdışında tamamlayan T.C. uyruklu öğrencilerin YÖK’ten aldıkları denklik belgelerini sistem üzerinde yer alan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri, çevrimiçi doğrulamanın mümkün olmadığı durumda Enstitüye gelerek belgelerini onaylatmaları gerekmektedir. Denklik belgesi olmayan öğrencilerin kayıtları alınamamaktadır. Taahhüt imkanı da bulunmamaktadır.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Uluslararası Öğrenci için Sisteme Yüklenecek Belgeler

 • Lisans Diploması (Orijinal diplomanın taranmış PDF versiyonu)
 • Lisans Transkripti (Orijinal PDF transkript ya da basılı transkriptin taranmış PDF versiyonu)
 • T.C. İkamet İzni ve pasaport
 • Türkçe Yeterlik Belgesi (TÖMER BELGESİ)

          Türkçe Programlar için en az C1

          İngilizce Programlar için en az B1

 

Elektronik Olarak Doğrulanması Gereken Ancak Doğrulama Kodu/Linki Olmayan Belgeler Hk.

E-devlet mezuniyet belgesi olmayan uluslararası öğrenci adaylarımızın diploma ve TÖMER belgelerinin doğrulaması çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olup anabilim dalı tarafından yapılacaktır. Doğrulaması yapılamayan belgeler geçersiz sayılarak kesin kayıt hakkı kaybedilecektir. 
Doğrulama işlemleri ile ilgili bilgilendirme ve iletişim süreci online başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. 
 
NOT: TÖMER belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır ve lisansüstü kayıtlarının başlangıç tarihi baz alınarak 11.01.2018 tarihinden sonra alınan belgeler geçerli olacaktır. 
 

Lisans / Lisansüstü Öğrenimini Yurtdışında Tamamlamış Yabancı Uyruklu Öğrencilerden İstenen Tanıma Belgesi Hk.

Öğrenimini yurtdışındaki üniversitelerde tamamlayan yabancı uyruklu öğrencilerin aşağıdaki taahhüt formunu doldurarak sistem üzerinde yer alan “YÖK Okul Tanıma Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Tanıma Belgesi Dilekçesi

 

2. Aşama: Öğrenim Ücreti Ödeme

(YEDEK KAYITLARIN ÖDEMELERİ 18 Şubat tarihinde ilan edilecek olan "Boş Kalan Kontenjan Kadar Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazananların İlanı" sonrası 18-23 Şubat (Saat:16.00) tarihlerinde yapılacaktır.)

2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Ücretleri kontenjan tablosunda yer almaktadır.

Tezsiz yüksek lisans ücret ödemeleri kayıt tarihleri içinde aşağıdaki seçeneklerden biri ile gerçekleştirilebilir. 

1-) Kredi Kartı; Online başvuru sisteminde yer alan "online ödeme işlemi" menüsü üzerinden elektronik olarak kredi kartı ile ödeme yapılabilir. Kredi kartı ile ödeme yalnızca online başvuru sistemi üzerinden alınmaktadır. 

2-) Havale; Yalnızca Ziraat Bankası üzerinden havale ile aşağıdaki hesap bilgilerine havale yapılabilir. Havale işleminden sonra dekont numarasının online başvuru sisteminde "Dekont Girişi" kısmından girilmesi gerekmektedir.

      Hesap Numarası: 2250 44784684-5470

      IBAN: TR790001002250447846845470 Ziraat Bankası İstanbul Levent Girişimci Şubesi.

      Not: EFT yapmayınız. EFT yapıldığında yaşanacak sorunlardan Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

 

3. Kayıt Görevlisinin Çevrimiçi Belge Kontrolü

Belge yükleme ve ücret ödeme aşamalarından sonra enstitü görevlileri yüklenen belgeleri kontrol edecektir.

Belgelerde eksiklik varsa Online Başvuru Sistemi üzerinden öğrenciye mail atılacaktır.

Öğrencilerimizin kayıt tarihleri süresince kayıtlı e-posta adreslerini kontrol etmeleri ve varsa belirtilen eksiklikleri tamamlamaları gerekmektedir.

Belgelerde eksiklik yoksa enstitü kayıt görevlileri öğrencinin kaydını gerçekleştirecektir.

Kayıt ile birlikte sistem üzerinden öğrenciye bilgilendirme mesajı gönderilecektir.

Öğrencilik kaydından sonra ders kayıt haftasında yapılması gereken ders kayıtları ile ilgili enstitümüz internet sayfasında duyuru yapılacaktır.

 

Askerlik İşlemleri Hakkında

2020-2021 Yılı Güz Yarıyılından itibaren Askerlik sevk tehir işlemleri otomatik olarak yapılmaya başlandığı için kayıt sırasında herhangi bir belge talep edilmemektedir. 
 
Askerlik tecili yapılacak öğrencilerin kayıtları bitince toplu olarak yapılacaktır.