2020-2021 Bahar Yarıyılı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Sonuçları ve Kayıtlar

2020-2021 Bahar Yarıyılı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Sonuçları ve Kayıtlar

 

2020-2021 Bahar yarıyılı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora başvuru sonuçları için tıklayınız.

Kayıt işlemleri için aşağıda yer alan tüm açıklamaları lütfen okuyunuz.

Online belge yükleme süreci başlamıştır. Asıl listede hak kazanmış olan adaylarımıza online belge yükleme işlemleri için yeterli süre tanınmış olup belge yükleme işlemleri 09.02.2021 Salı günü (Saat 12:00) sona erecektir.

Harç ücretleri bilgilendirmesi için tıklayınız.

2020-2021 güz yarıyılı tüm lisansüstü programlara kayıtlar lisansustu.yildiz.edu.tr adresinden ÇEVRİMİÇİ yapılacaktır.

Online başvuru kayıt sistemi için tıklayınız.

 

Başvuru Takvimi

Ocak 11 Pazartesi e-Başvuru Başlangıç Tarihi
Şubat 1 Pazartesi e-Başvuru Bitiş Tarihi (Saat:13.00)
2--4 Salı-Perşembe Giriş Sınavlarının Yapılması ve Sonuçlarının Sisteme Girilmesi
5 Cuma Asıl/Yedek Listesinin İlanı (16:00)
5 Cuma Asıl Kayıt Hakkı Kazananlar için Online Kayıt Evraklarının Sisteme Yüklenmesinin Başlangıcı
9 Salı Asıl Kayıt Hakkı Kazananlar için Online Kayıt Evraklarının Sisteme Yüklenmesinin Bitişi (Saat:12:00)
9 Salı Asıl Adaylar için Kesin Kayıt Başlangıcı
12 Cuma Asıl Adaylar için Kesin Kayıt Bitişi (Saat:12:00)
12 Cuma Boş Kalan Kontenjan Sayılarının İlanı
12 Cuma Kayıt Olmak İsteyen Yedekler için Online Kayıt Evraklarının Sisteme Yüklenmesinin Başlangıcı
15 Pazartesi Kayıt Olmak İsteyen Yedekler için Online Kayıt Evraklarının Sisteme Yüklenmesinin Bitişi: (Saat:12:00)
15--18 Pazartesi-Perşembe Enstitü Tarafından Evrakların Kontrolü 
18 Perşembe Boş Kalan Kontenjan Kadar Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazananların İlanı
18 Perşembe Yedek Kayıt Hakkı Kazananlar için Kesin Kayıt Başlangıcı
23 Salı Yedek Kayıt Hakkı Kazananlar için Kesin Kayıt Bitişi (Saat:16:00)

 

KAYIT AŞAMALARI

Kayıt takvimindeki tarihler arasında, online sisteme (lisansustu.yildiz.edu.tr) giriş yapılarak aşağıda belirtilen belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Dikkat edilecek hususlar aşağıda sıralanmıştır:

 • Çevrimiçi kayıtlar ilan edilen tarihler arasında lisansustu.yildiz.edu.tr adresinden yapılacaktır.
 • lisansustu.yildiz.edu.tr adresine yüklenecek dosyalar PDF formatında olmalıdır.
 • Sisteme yüklenen belgelerin Enstitümüz tarafından elektronik doğrulanabilir nitelikte olması gerekmektedir. Elektronik doğrulaması olmayan belgelerin yüklenmesi durumunda kayıt tarihlerinde evrakların asıllarının Enstitüye ibraz edilmesi zorunludur.
 • Sisteme başvuruda girilen AGNO kayıt evraklarında sunulan belgedeki AGNO’dan düşükse kayıt gerçekleşir, Kayıt evraklarında sunulan belgedeki AGNO’dan yüksekse kayıt gerçekleşmez.
 • Transkriptte veya e-devlet mezuniyet belgesinde 4’lük not mevcut olduğu halde 100 üzerinden not giren öğrencilerin kaydı gerçekleşmez. (100’lük ve 4’lük not aynı anda bulunuyor ise 4’lük not girilmesi gerekmektedir.)
 • Aynı anda iki tezli lisansüstü programa kayıt hakkı kazanılmışsa, sadece birine kayıt yapılabilir. Belge yükleme tarihlerinde tercih edeceğiniz programa kaydınız yapılır.
 • Farklı bir tezli yüksek lisans ya da doktora programına kaydı olan adayların enstitümüze kayıt yaptırmadan önce diğer programdaki kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.
 • Yeni kayıt yapan tezli lisansüstü öğrencilerin öğrenim ücreti ödemeleri gerekmemektedir. Ancak başka bir lisans (açıköğretim dahil) ya da tezsiz yüksek lisans programında kaydı bulunan adayların kayıt öncesinde öğrenim ücreti (harç) ödemeleri ya da ilgili programdan kayıt silmeleri gerekmektedir. İlgili duyuru için tıklayınız. Bu durumdaki adaylar ödemelerini online başvuru sistemi üzerinden yapamamaktadırlar. Duyuruda yer alan hesaba havale yapılması ve online başvuru sisteminde "Dekont Giriş" sekmeksine dekont numarasının ve ödeme tarihinin girilmesi gerekmektedir. (EFT yapmayınız).
 • Eğer e-devlet mezuniyet belgeniz mevcut değilse, mezuniyeti hak ettiğinize dair elektronik olarak doğrulanabilir olan resmi yazıyı, Üniversitenizin ilgili biriminden temin ediniz. Takvimde ilan edilmiş olan belge yükleme tarihlerinde, e-devletten alınmış doğrulanabilir mezuniyet belgesi veya mezuniyetin hak edildiğine dair Üniversiteden alınan elektronik doğrulanabilir belgeyi yüklemeyen adayların kaydı gerçekleşmez. Yazının ıslak imzalı olması durumunda, belge yükleme tarihlerinde sisteme mutlaka yüklenmesi ve kayıt tarihlerinde belgenin aslının Enstitümüze ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • YÖK mevzuatı gereği aynı anda iki tezli lisansüstü programına kayıt yapılamaz. YÖK sisteminde tezli lisansüstü kaydı bulunan adayların diğer üniversitedeki kaydını kayıt tarihleri içerisinde sildirmeleri gerekmektedir (YÖK sisteminde pasif kayıtlı görünenler de “kayıt silme” durumunda olmaları gerekmektedir.). Kayıtlı olunan diğer Üniversitedeki tezli lisansüstü programlarının kayıt silinme bilgisinin YÖK sistemine işlenmesinde gecikme yaşanması durumunda; Üniversitenizden kayıt sildirme işleminin başlatıldığına dair elektronik olarak doğrulanabilir yazının online sistemimize yüklenmesi gerekmektedir. İlgili yazının ıslak imzalı olması durumunda ise resmî belgenin kayıt tarihlerinde online sistemimize yüklenmesi; ayrıca kayıt tarihleri içerisinde belgenin aslının Enstitümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu işlem; asıllar için asıl kayıt tarihlerinde yedekler için ise yedek kayıt tarihleri içerisinde yapılmalıdır. (NOT: Diğer Kayıtlı olunan Üniversiteden alınmış olan “kayıt silinme başvurusunun işleme alındığına dair belgenin” yükleneceği sistem:  lisansustu.yildiz.edu.tr sistemine kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak sol menüden “Talep İşlemleri/Talep Yap” kısmındaki “Diğer Üniversiteden kayıt sildirme belgesi yükleme” alan ismine tezli lisansüstü programınızın silinme işleminin başlatıldığına dair Üniversitenizden alınan resmi yazının yüklenmesi gerekmektedir)

 

1. Aşama: Belge Yükleme

Belgelerinizi yüklemek için Online Başvuru sisteminden “Başvuru --> Detay İşareti --> Kayıt için Gerekli Belgeler” işlemleri yapılır. İlgili işlemlerin gösterildiği şekil için tıklayınız.

 

T.C. Uyruklu Öğrenci için Sisteme Yüklenecek Belgeler

Tezli Yüksek Lisans

 • E-devlet Mezuniyet Belgesi (Karekod-QR veya doğrulanabilir link, kod içermelidir)
 • Lisans Diploması (Orijinal diplomanın taranmış PDF versiyonu)
 • Lisans Transkripti (Orijinal PDF transkript ya da basılı transkriptin taranmış PDF versiyonu)
 • ALES veya Muadil Belge (Karekod-QR veya doğrulanabilir link, kod içermelidir)
 • Yabancı Dil Belgesi (Karekod-QR veya doğrulanabilir link, kod içermelidir)
 • Yurt dışında bulunan üniversitelerden mezun olanlar için Denklik Belgesi 
 • Nüfus Cüzdanı (Arkalı önlü tek sayfada PDF dosyası)

Doktora

 • Yüksek Lisans  E-devlet Mezuniyet Belgesi (Karekod-QR veya doğrulanabilir link, kod içermelidir)
 • Lisans Diploması (Orijinal diplomanın taranmış PDF versiyonu)
 • Lisans Transkripti (Orijinal PDF transkript ya da basılı transkriptin taranmış PDF versiyonu)
 • Yüksek Lisans Diploması (Orijinal diplomanın taranmış PDF versiyonu)
 • Yüksek Lisans Transkripti (Orijinal PDF transkript ya da basılı transkriptin taranmış PDF versiyonu)
 • ALES veya Muadil Belge (Karekod-QR veya doğrulanabilir link, kod içermelidir)
 • Yabancı Dil Belgesi
 • Yurt dışında bulunan üniversitelerden mezun olanlar için Denklik Belgesi 
 • Nüfus Cüzdanı (Arkalı önlü tek sayfada PDF dosyası)

 

Elektronik Olarak Doğrulanması Gereken Ancak Doğrulama Kodu/Linki Olmayan Belgeler Hk.

Sisteme yüklenecek olan TOEFL, GRE, TÖMER vb. belgelerin doğrulamasının yapılamamasından dolayı çevrim içi kayıt yapılamayacak olup asıl adaylar için asıl kayıt tarihleri, yedek adaylar için yedek kayıt tarihleri içinde belgelerinin asıllarını Enstitümüze ibraz etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde kayıtları yapılamayacaktır. Uluslararası Öğrenci adaylarımızın E-Devlet mezuniyet belgesi yoksa diploma ve diğer evraklarını doğrulamak için Enstitümüze iletmeleri gerekmektedir.

 

Diploması Hazır Olmayan Öğrenciler Hk.

Mezun olmuş olan ancak diploması henüz hazır olmayan adaylarımızın (E-devlet Mezuniyet Belgesi yüklenmiş olması kaydıyla) diplomalarını yükleyecek alanı boş bırakabilirler. Diplomaları hazır olduğunda yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte ilgili diplomalarının fotokopilerini Enstitümüze ibraz edebilirler.

 

Denklik Belgesi Hk.

Lisans / Lisansüstü Öğrenimini yurtdışında tamamlayan T.C. uyruklu öğrencilerin YÖK’ten aldıkları denklik belgelerini sistem üzerinde yer alan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri, çevrimiçi doğrulamanın mümkün olmadığı durumda Enstitüye gelerek belgelerini onaylatmaları gerekmektedir. Denklik belgesi olmayan öğrencilerin kayıtları alınamamaktadır. Taahhüt imkânı da bulunmamaktadır.

 

 

Uluslararası Öğrencilerin Sisteme Yükleyeceği Belgeler

Uluslararası kontenjanlara kayıt olacak öğrencilerin belgelerini sisteme yükledikten sonra kayıt tarihleri içinde belgelerin orijinalleri ile enstitüye gelerek belgelerini doğrulamaları gerekmektedir. İstenen sisteme yüklenecek belgeler aşağıda belirtilmektedir.

Tezli Yüksek Lisans (Uluslararası Öğrenci)

 • Lisans Diploması (Orijinal diplomanın taranmış PDF versiyonu)
 • Lisans Transkripti (Orijinal PDF transkript ya da basılı transkriptin taranmış PDF versiyonu)
 • ALES veya Muadil Belge (Karekod-QR veya doğrulanabilir link, kod içermelidir)
 • Yabancı Dil Belgesi (Karekod-QR veya doğrulanabilir link, kod içermelidir)
 • Yurt dışında bulunan üniversitelerden mezun olanlar için Tanıma Belgesi 
 • T.C. İkamet İzni ve pasaport
 • Türkçe Yeterlik Belgesi (TÖMER BELGESİ)

            Türkçe Programlar için C1

            İngilizce Programlar için B1 (TÖMER B1 Belgeniz yok ise iş bu dilekçeyi doldurup imzalayarak sisteme yükleyiniz.)

 

Doktora (Uluslararası Öğrenci)

 • Lisans Diploması (Orijinal diplomanın taranmış PDF versiyonu)
 • Lisans Transkripti (Orijinal PDF transkript ya da basılı transkriptin taranmış PDF versiyonu)
 • Yüksek Lisans Diploması (Orijinal diplomanın taranmış PDF versiyonu)
 • Yüksek Lisans Transkripti (Orijinal PDF transkript ya da basılı transkriptin taranmış PDF versiyonu)
 • ALES veya Muadil Belge (Karekod-QR veya doğrulanabilir link, kod içermelidir)
 • Yabancı Dil Belgesi
 • Yurt dışında bulunan üniversitelerden mezun olanlar için Tanıma Belgesi 
 • T.C. İkamet İzni ve pasaport
 • Türkçe Yeterlik Belgesi (TÖMER BELGESİ)

            Türkçe Programlar için C1

            İngilizce Programlar için B1 (TÖMER B1 Belgeniz yok ise iş bu dilekçeyi doldurup imzalayarak sisteme yükleyiniz.)

 

Elektronik Olarak Doğrulanması Gereken Ancak Doğrulama Kodu/Linki Olmayan Belgeler Hk.

E-devlet mezuniyet belgesi olmayan uluslararası öğrenci adaylarımızın diploma, TÖMER, GRE/GMAT, TOEFL belgelerinin doğrulaması çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olup enstitü tarafından yapılacaktır. Doğrulaması yapılamayan belgeler geçersiz sayılarak kesin kayıt hakkı kaybedilecektir. Doğrulama işlemleri ile ilgili bilgilendirme ve iletişim süreci online başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. 
 
NOT: TÖMER belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır ve lisansüstü kayıtlarının başlangıç tarihi baz alınarak 11.01.2018 tarihinden sonra alınan belgeler geçerli olacaktır.
 

Tanıma Belgesi Hk.

Öğrenimini yurtdışındaki üniversitelerde tamamlayan yabancı uyruklu öğrencilerin aşağıdaki taahhüt formunu doldurarak sistem üzerinde yer alan “YÖK Okul Tanıma Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Tanıma Belgesi Dilekçesi

 

2. Aşama: Kayıt Görevlisinin Çevrimiçi Belge Kontrolü

Belge yükleme ve varsa ücret ödeme aşamalarından sonra enstitü görevlileri yüklenen belgeleri kontrol edecektir.

Belgelerde eksiklik varsa Online Başvuru Sistemi üzerinden öğrenciye mail atılacaktır.

Öğrencilerimizin kayıt tarihleri süresince kayıtlı e-posta adreslerini kontrol etmeleri ve varsa belirtilen eksiklikleri tamamlamaları gerekmektedir.

Belgelerde eksiklik yoksa enstitü kayıt görevlileri öğrencinin kaydını gerçekleştirecektir.

Kayıt ile birlikte sistem üzerinden öğrenciye bilgilendirme mesajı gönderilecektir.

Öğrencilik kaydından sonra ders kayıt haftasında yapılması gereken ders kayıtları ile ilgili enstitümüz internet sayfasında duyuru yapılacaktır.

 

Askerlik İşlemleri Hakkında

2020-2021 Yılı Güz Yarıyılından itibaren Askerlik sevk tehir işlemleri otomatik olarak yapılmaya başlandığı için kayıt sırasında herhangi bir belge talep edilmemektedir. 
 
Askerlik tecili yapılacak öğrencilerin kayıtları bitince toplu olarak yapılacaktır.