2020-2021 Güz Yarıyılı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Sonuçları ve Kayıtlar

2020-2021 Güz Yarıyılı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Sonuçları ve Kayıtlar

 

2020-2021 güz yarıyılı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora başvuru sonuçları için tıklayınız.

2020-2021 Güz Yarıyılı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları yedek kayıt listesi için tıklayınız.

 

 

2020-2021 güz yarıyılı tüm lisansüstü programlara kayıtlar lisansustu.yildiz.edu.tr adresinden ÇEVRİMİÇİ yapılacaktır.

Online başvuru kayıt sistemi için tıklayınız.

 

ÖNEMLİ

 • Farklı bir tezli yüksek lisans ya da doktora programına kaydı olan adayların enstitümüze kayıt yaptırmadan önce diğer programdaki kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.
 • Yeni kayıt yapan tezli lisansüstü öğrencilerin öğrenim ücreti ödemeleri gerekmemektedir. Ancak başka bir lisans (açıköğretim dahil) ya da tezsiz yüksek lisans programında kaydı bulunan adayların kayıt öncesinde öğrenim ücreti (harç) ödemeleri ya da ilgili programdan kayıt silmeleri gerekmektedir. İlgili duyuru için tıklayınız. Bu durumdaki adaylar ödemelerini online başvuru sistemi üzerinden yapamamaktadırlar. Duyuruda yer alan hesaba havale yapılması ve online başvuru sisteminde "Dekont Giriş" sekmeksine dekont numarasının ve ödeme tarihinin girilmesi gerekmektedir. (EFT yapmayınız).

 

Başvuru Takvimi için tıklayınız.

- Başvuru Koşulları ve Kontenjan Bilgileri için tıklayınız.

 

KAYIT AŞAMALARI

Kayıt takvimindeki tarihler arasında, online sisteme (lisansustu.yildiz.edu.tr) giriş yapılarak aşağıda belirtilen belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Dikkat edilecek hususlar aşağıda sıralanmıştır:

 • Çevrimiçi kayıtlar ilan edilen tarihler arasında lisansustu.yildiz.edu.tr adresinden yapılacaktır.
 • lisansustu.yildiz.edu.tr adresine yüklenecek dosyalar PDF formatında olmalıdır.

 

1. Aşama: Belge Yükleme

Belgelerinizi yüklemek için Online Başvuru sisteminden “Başvuru --> Detay İşareti --> Kayıt için Gerekli Belgeler” işlemleri yapılır. İlgili işlemlerin gösterildiği şekil için tıklayınız.

 

T.C. Uyruklu Öğrenci için Sisteme Yüklenecek Belgeler

Tezli Yüksek Lisans

 • E-devlet Mezuniyet Belgesi (Karekod-QR veya doğrulanabilir link, kod içermelidir)
 • Lisans Diploması (Orijinal diplomanın taranmış PDF versiyonu)
 • Lisans Transkripti (Orijinal PDF transkript ya da basılı transkriptin taranmış PDF versiyonu)
 • ALES veya Muadil Belge (Karekod-QR veya doğrulanabilir link, kod içermelidir)
 • Yabancı Dil Belgesi (Karekod-QR veya doğrulanabilir link, kod içermelidir)
 • Yurt dışında bulunan üniversitelerden mezun olanlar için Denklik Belgesi 
 • Nüfus Cüzdanı (Arkalı önlü tek sayfada PDF dosyası)

Doktora

 • Yüksek Lisans  E-devlet Mezuniyet Belgesi (Karekod-QR veya doğrulanabilir link, kod içermelidir)
 • Lisans Diploması (Orijinal diplomanın taranmış PDF versiyonu)
 • Lisans Transkripti (Orijinal PDF transkript ya da basılı transkriptin taranmış PDF versiyonu)
 • Yüksek Lisans Diploması (Orijinal diplomanın taranmış PDF versiyonu)
 • Yüksek Lisans Transkripti (Orijinal PDF transkript ya da basılı transkriptin taranmış PDF versiyonu)
 • ALES veya Muadil Belge (Karekod-QR veya doğrulanabilir link, kod içermelidir)
 • Yabancı Dil Belgesi
 • Yurt dışında bulunan üniversitelerden mezun olanlar için Denklik Belgesi 
 • Nüfus Cüzdanı (Arkalı önlü tek sayfada PDF dosyası)

 

Elektronik Olarak Doğrulanması Gereken Ancak Doğrulama Kodu/Linki Olmayan Belgeler Hk.

Sisteme yüklenecek olan TOEFL, GRE, TÖMER vb. belgelerin doğrulamasının yapılamamasından dolayı çevrim içi kayıt yapılamayacak olup asil adaylar için kesin kayıt bitiş tarihinden önce belgelerinin asıllarını Enstitümüze ibraz etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde kayıtları yapılamayacaktır. Uluslararası Öğrenci adaylarımızın E-Devlet mezuniyet belgesi yoksa diploma ve diğer evraklarını doğrulamak için Enstitümüze iletmeleri gerekmektedir.

 

Diploması Hazır Olmayan Öğrenciler Hk.

Mezun olup diploması hazır olmayan adayların linkte yer alan taahhüdü doldurup, taratıp kayıt sistemine PDF olarak yüklemeleri gerekmektedir. Geçici mezuniyet belgesi kabul edilmemektedir. Bu şekildeki adayların 27 Kasım 2020 tarihine kadar diploma ve diploma fotokopilerini enstitümüze getirmeleri gerekmektedir. Aksi durumda kayıtları silinecektir. 

 

Denklik Belgesi Hk.

Lisans / Lisansüstü Öğrenimini yurtdışında tamamlayan T.C. uyruklu öğrencilerin YÖK’ten aldıkları denklik belgelerini sistem üzerinde yer alan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri, çevrimiçi doğrulamanın mümkün olmadığı durumda Enstitüye gelerek belgelerini onaylatmaları gerekmektedir. Denklik belgesi olmayan öğrencilerin kayıtları alınamamaktadır. Taahhüt imkânı da bulunmamaktadır.

 

 

 

Uluslararası Öğrencilerim Sisteme Yükleyeceği Belgeler

Uluslararası kontenjanlara kayıt olacak öğrencilerin belgelerini sisteme yükledikten sonra kayıt tarihleri içinde belgelerin orijinalleri ile enstitüye gelerek belgelerini doğrulamaları gerekmektedir. İstenen sisteme yüklenecek belgeler aşağıda belirtilmektedir.

Tezli Yüksek Lisans (Uluslararası Öğrenci)

 • Lisans Diploması (Orijinal diplomanın taranmış PDF versiyonu)
 • Lisans Transkripti (Orijinal PDF transkript ya da basılı transkriptin taranmış PDF versiyonu)
 • ALES veya Muadil Belge (Karekod-QR veya doğrulanabilir link, kod içermelidir)
 • Yabancı Dil Belgesi (Karekod-QR veya doğrulanabilir link, kod içermelidir)
 • Yurt dışında bulunan üniversitelerden mezun olanlar için Tanıma Belgesi 
 • T.C. İkamet İzni ve pasaport
 • Türkçe Yeterlik Belgesi (TÖMER BELGESİ)

            Türkçe Programlar için C1

            İngilizce Programlar için B1

 

Doktora (Uluslararası Öğrenci)

 • Lisans Diploması (Orijinal diplomanın taranmış PDF versiyonu)
 • Lisans Transkripti (Orijinal PDF transkript ya da basılı transkriptin taranmış PDF versiyonu)
 • Yüksek Lisans Diploması (Orijinal diplomanın taranmış PDF versiyonu)
 • Yüksek Lisans Transkripti (Orijinal PDF transkript ya da basılı transkriptin taranmış PDF versiyonu)
 • ALES veya Muadil Belge (Karekod-QR veya doğrulanabilir link, kod içermelidir)
 • Yabancı Dil Belgesi
 • Yurt dışında bulunan üniversitelerden mezun olanlar için Tanıma Belgesi 
 • T.C. İkamet İzni ve pasaport
 • Türkçe Yeterlik Belgesi (TÖMER BELGESİ)

            Türkçe Programlar için C1

            İngilizce Programlar için B1

 

Elektronik Olarak Doğrulanması Gereken Ancak Doğrulama Kodu/Linki Olmayan Belgeler Hk.

Sisteme yüklenecek olan Diploma, Transkript, TOEFL, GRE, TÖMER vb. belgelerin doğrulamasının yapılamamasından dolayı çevrim içi kayıt yapılamayacak olup asil adaylar için kesin kayıt bitiş tarihinden önce belgelerinin asıllarını Enstitümüze ibraz etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde kayıtları yapılamayacaktır. Uluslararası Öğrenci adaylarımızın E-Devlet mezuniyet belgesi yoksa diploma ve diğer evraklarını doğrulamak için Enstitümüze iletmeleri gerekmektedir.

 

Tanıma Belgesi Hk.

Öğrenimini yurtdışındaki üniversitelerde tamamlayan yabancı uyruklu öğrencilerin aşağıdaki taahhüt formunu doldurarak sistem üzerinde yer alan “Tanınırlık Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Tanıma Belgesi Dilekçesi

 

2. Aşama: Kayıt Görevlisinin Çevrimiçi Belge Kontrolü

Belge yükleme ve ücret ödeme aşamalarından sonra enstitü görevlileri yüklenen belgeleri kontrol edecektir.

Belgelerde eksiklik varsa Online Başvuru Sistemi üzerinden öğrenciye mail atılacaktır.

Öğrencilerimizin kayıt tarihleri süresince kayıtlı e-posta adreslerini kontrol etmeleri ve varsa belirtilen eksiklikleri tamamlamaları gerekmektedir.

Belgelerde eksiklik yoksa enstitü kayıt görevlileri öğrencinin kaydını gerçekleştirecektir.

Kayıt ile birlikte sistem üzerinden öğrenciye bilgilendirme mesajı gönderilecektir.

Öğrencilik kaydından sonra ders kayıt haftasından yapılması gereken ders kayıtları ile ilgili enstitümüz internet sayfasında duyuru yapılacaktır.

 

Askerlik İşlemleri Hakkında

Kayıt sonrası askerlik sevk tehiri yapacak olan öğrencilerimizin aşağıda yer alan belgeleri ssaatci@yildiz.edu.tr adresine e-posta ile göndermeleri gerekmektedir.

 - E-devletten alınacak "Askerlik Durum Belgesi"

 - FR-0312-Lisansüstü Sevk Tehir Formu.doc  (Doldurulmalı, imzalanmalı ve taranarak PDF versiyonunda gönderilmeli)