Ders Kayıtları - Ekle/Sil Hk.

Ders kayıtları (ekle/sil) süreci 9 Ekim 2020 tarihine kadar devam etmektedir.

 

Ders kayıtları ile ilgili genel hatırlatmalar ve dikkat edilmesi gereken hususlar için tıklayınız. 

İlgili sayfada belirtilenler doğrultusunda kayıt olunan programın bağlı olduğu bölüm (ana bilim/sanat dalı) sayfasında ilan edilen haftalık ders programı dahilinde derslerinizi seçebilirsiniz.

Belirtilen hususlara riayet edilmediği takdirde öğrencilerimizin yaşayacağı olumsuz durumlardan enstitümüz sorumlu olmayacaktır.

 

 

Özellikle Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Danışman ataması gerçekleştirilen öğrenci mezun olana kadar danışmanı tarafından açılan

  • Yüksek lisans için "Yüksek Lisans Tezi" ve "Uzmanlık Alan Dersi"
  • Doktora için "Doktora Tezi" ve "Uzmanlık Alan Dersi"

derslerini seçmek zorundadır. Bu dersleri seçmeyen öğrenciler ilgili dönemde tez teslimi ve savunma, yeterlik, tez öneri ve tez izleme gibi süreçlerden yararlanamayacaktır. 

 

Azami süresini aşmış olup harç ücreti ödeme takvimi içerisinde harç borcunu ödememiş olan öğrencilerimiz öğrencilik haklarından yararlanamayacaktır (Örneğin; Tez izleme ara raporu veremez, öğrenci belgesi alamaz, izinli sayılma mazereti olsa bile izinli sayılamaz vb.). Harç ödeme takvimi dışında harç ücreti ödemesi yapılamaz.

Öğrenim ücretleri ile ilgili bilgilendirme için tıklayınız. Harç ödemeleri ile ilgili bilgilendirme için harcbirimi@yildiz.edu.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.