Tez Aşamasında Olan Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Ek Süre (1 Dönem) Talebi Hakkında

"YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği:  (Ek:RG-10/6/2020-31151) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz." hükmü gereğince ek süre talepleri 06.10.2020 tarihinde başlayacak olup 16.11.2020 tarihinde son bulacaktır. 

Sadece Tez aşamasında olan Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri başvuru yapabilirler.

Başvuru yapacak olan öğrencilerimizin aşağıdaki durumları dikkate almaları gerekmektedir;

1) Sadece Tez Aşamasında Olan Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Başvuru Yapabilirler.

    a) Doktora Tez Aşaması: Tez Önerisinden Başarılı Olmak

    b) Tezli Yüksek Lisans Tez Aşaması: Ders Yükünü Tamamlamış Olmak (Kayıtlı olunan yüksek lisans programın minimum zorunlu ve seçmeli dersleri dahil)

2) 2020-2021 Güz Dönemi Harç Borcunu Ödemiş Olmak (Harç borcu olanların ek süre talepleri kabul edilmeyecektir)

3) Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri Ek Süre Talebinde Bulunamaz.

4) Ek Süre Talebi Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile Kabul Edilen Öğrencilerimizin Azami Sürelerine 1 Dönem Eklenecektir.

Yukarıdaki Şartları Sağlayan Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimiz kullanıcı adı ve şifreleri ile online sisteme (lisansustu.yildiz.edu.tr/sbe) giriş yaparak "Talep İşlemleri" ve "Talep Yap" kısmında  "Ek Süre Talep İşlemi" seçeneği ile yeni talep oluşturmaları ve kaydetmeleri yeterlidir. Yapılan işlem sadece başvuru işlemi olup nihai karar başvuru bittikten sonra Enstitü Yönetim Kurulu tarafından verecektir.

 

ÖNEMLİ HUSUSLAR

Ek süre verilen öğrencilerin öğrencilik hak ve yükümlülükleri devam edecektir. Örneğin ek süre verilen doktora öğrencileri tez izleme yapmak zorundadır. Yine benzer şekilde tüm öğrencilerin tez aşamasında oldukları için “Uzmanlık Alan” ve “Yüksek Lisans / Doktora Tezi” derslerini de seçmesi gerekmektedir.

Öğrenciliğe ilk başvurularını lisansüstü.yildiz.edu.tr/sbe adresinden yapmamış olan öğrencilerimizin ilgili sitede kullanıcı kaydı oluşturmaları gerekmektedir. Kullanıcı kaydı oluştururken “YTÜ Lisansüstü Öğrencisi Misiniz?” sorununa Evet şeklinde yanıt verip öğrenim bilgilerini girmeleri gerekmektedir.

GSIS üzerinden ek süre işlemi yapılamamaktadır.

Doktora öğrencileri tez öneri tarihlerine GSIS üzerinden ulaşabilmektedirler.