Ders Kayıt Takviminin Güncellenmesi ve Özel Öğrenci Başvuruları Hakkında

DERS KAYIT TARİHLERİNİN UZATILMASI HAKKINDA 

Pandemi nedeniyle, 07.10.2020 tarihli EYK kararı uyarınca, ders kayıt takviminde belirtilen süreler uzatılmıştır. 09 Ekim 2020 Cuma tarihinde sona erecek olan Ders Ekle/Sil, 16 Ekim 2020 Cuma (Saat: 16.00) tarihine uzatılmıştır. 16 Ekim 2020 Cuma tarihinde sona erecek olan Sadece Ders Ekleme, 23 Ekim 2020 Cuma (Saat: 16.00) tarihine uzatılmıştır. Özel öğrencilik başvuruları da, bu tarihler çerçevesinde yeniden düzenlenmiş olup detaylar aşağıda sunulmuştur.     

 

2020-2021 GÜZ YARIYILI İÇİN ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI 

Özel Öğrenci Başvuruları 13-23 Ekim 2020 (Son başvuru tarihi: 23.10.2020 Saat: 16.00) tarihleri arasındadır. Dersler, 05 Ekim 2020 tarihinde başlamıştır. Kesin başvuru yapmış ve harç ücretini ödemiş öğrenciler, dilerlerse (ilgili EYK kararı alınına kadar) seçtikleri derslere 13 Ekim 2020 tarihinden itibaren katılabilirler (Dersler çevrim içi yürütüldüğünden ilgili ders yürütücüsünden ders linki istenmelidir.). 

YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Özel Öğrenci Kabulüne ilişkin Maddesi uyarınca, sadece bir yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler özel öğrenci olarak başvuru yapabilir. Herhangi bir lisansüstü programda kayıtlı olmayanlar özel öğrenci olarak ders alamamaktadırlar. 

 

 

Başvuru Aşaması

- Aday öğrenciler öncelikle aşağıda kendisine uygun olan Başvuru Formunu elektronik ortamda doldurmalı ve ilgili Anabilim Dalı  Başkanlığına onaylatmalıdır. (KAŞE ve İMZA olmalıdır.)

- Kapanan derslerin ilanı 19.10.2020 tarihinde yapılacağından alınmak istenen dersin kapatılma durumu göz önüne alınarak, özel öğrenci başvurusu yapacak adayların anabilim dalı ve ders yürütücülerinden ders kontenjanları ile ilgili teyit almaları gerekmektedir.

- Özel Öğrenci olarak başvuruda bulunanların katkı payı ödemesi gerekmektedir.

- Sonra Harç Bürosuna giderek ödeme yapacakları Katkı Payı ücretini hesaplattırmalı ve istenilen banka vasıtasıyla ödemesini yapmalıdır.

- Ödemesini yapan Öğrenci Harç Bürosundan Borcu olmadığına dair evrak almalıdır ve aşağıda belirtilen belgelerin bir kopyasını Harç Bürosuna teslim etmelidir. 

- Anabilim dalı başkanlıklarından ve Harç Bürosundan onay alan öğrenciler aşağıdaki belgelerin bir kopyasını ise enstitümüze teslim ederek başvurusunu tamamlamalıdır.

 

 

Özel Öğrenci Başvurusu için İstenilen Belgeler

- Katkı payının ödendiğine ilişkin dekont* ve 1 fotokopisi (dekont Harç Bürosuna, fotokopi ise enstitümüze teslim edilmelidir)

- Üniversitemizden alınacak ders/dersler ile ilgili kayıtlı oldukları Enstitü tarafından verilen onay belgesi (Enstitü Yönetim Kurulu kararı), 

- Öğrenci belgesi, 

- Transkript (2 kopya), 

- Diploma fotokopisi (2 kopya), 

- Nüfus cüzdan fotokopisi (2 kopya) 

FR-0316 Özel veya Misafir Öğrenci Ders Kayıt Formu **

**Katkı payı ödendikten sonra Harç Bürosuna gidilerek FR-0316 başvuru formu “Borcu yoktur” olarak kaşeletilmelidir.

 

-İngilizce verilen derslere kayıt  yaptırmak isteyen öğrenci, lisansüstü program için istenen İngilizce yeterliğini gösterir belge

-Türkçe verilen derslere kayıt yaptırmak isteyen uluslararası öğrenci için ise minimum C1 seviyesinde TÖMER belgesi (Devlet Üniversitelerinden alınmış olması kaydıyla)

 

NOT: İlgili forma tıkladığınızda YTÜ Kalite Koordinatörlüğü Sayfasına yönlendirilmektesiniz. Bu sayfadaki arama kısmına "Form numarası" veya "Form İsmini" yazarak, indirmek istediğiniz forma ulaşabilirsiniz. Örnek için tıklayınız.

 

KATKI PAYI HESAPLAMALARI

Özel öğrenciler ücret ödemeleri ile ilgili detayları ve katkı payı miktarını öğrenmek için tıklayınız. Açılan sayfadan “2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Özel-Misafir Öğrenciler için Ders Kaydı ve Ödeme Bilgileri” dokümanına ulaşabilirsiniz.

 

Harç Bürosu Adres: 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası A Blok, A-1009

 

Önemli Notlar:

1-) Başvuru yapacak öğrenciler yukarıda belirtilen tüm işlemleri 13-23 Ekim 2020 (Son Başvuru Tarihi: 23.10.2020 Saat: 16.00) tarihleri arasında tamamlamalıdırlar.

2-) YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Özel Öğrenci Kabulüne ilişkin Maddesi uyarınca, sadece bir yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler özel öğrenci olarak başvuru yapabilir.

MADDE 31 – (1) (Değişik:RG-22/11/2019-30956) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.