Doktora Yeterlik Sınavı Tarihleri

2020-2021 güz yarıyılı yeterlik yazılı ve sözlü sınavları 09 - 20 Kasım 2020 tarihleri arasında her öğrenci için ayrı olacak şekilde iki farklı oturumda yapılacaktır. Ortak yazılı sınav yapılmayacaktır.

İlgili tarih aralığında sınav tarihlerinin belirlenmesi ve sınavların yürütücülüğü danışman öğretim üyesi sorumluluğunda olup, tüm süreç ana bilim/sanat dalı başkanının bilgisi ve gözetimi altında gerçekleştirilir.

Sınav jürisi YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesince “en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesi” olacak şekilde 26-30 Ekim 2020 tarihleri arasında “FR-1610-SBE Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu” ile enstitüye gönderilmek üzere anabilim dalına iletilecektir. Belirlenen jüri yazılı ve sözlü sınavlarını icra edecektir.

Sınavların icrası ilgili ana bilim/sanat dalı sorumluluğunda olup, yer ve saat bilgisi ile sınavın nasıl yapılacağına (online ya da yüzyüze) dair detaylar ana bilim/sanat dalı tarafından paylaşılacaktır.