2020-2021 Güz Yarıyılı Kapanan Dersler

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları'nın 46-3d maddesine göre derse kayıt olan öğrenci sayısı 3’ün altında olduğu için kapanan dersler aşağıda yer almaktadır.

 

Not: Kapatılan derslerin yerine 23 Ekim 2020 (Saat 16.00'ya kadar) tarihleri arasında sadece ders ekleme işlemi yapılabilir.Ders silme işlemi yapılamayacağından öğrencilerimizin ders seçiminde bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

 

2020-2021 Güz Yarıyılı Kapanan Dersler
Ders kodu Ders adı Grup Ögrenci sayısı 
EGT6115  İleri İstatistik Teknikleri ve Uygulama 1 0
EGT6217  Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi 1 0
FEL5112  Klasik Siyaset Felsefesi 1 0
IKT5111  Parasal İktisat  1 0
IKT5202  Contemporary Issues in World Economy 1 0
IKT6102  Osmanlı İmparatorluğunun Sosyal ve Ekonomik Tarihi  1 0
ISL5106  Pazarlamada Davranışsal Yaklaşım 1 0
ISL5124  Kantitatif Karar Teknikleri 1 1
ISL5148  Sürdürebilirliğe Davraşsal Yaklaşım 1 0
ISL6104  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 1 1
ISL6113  Stratejik Pazarlama İletişimi 1 0
ISL6121  Yönetim Düşüncesinin Evrimi 1 2
ISL6122  Örgütsel Davranışta Çağdaş Yaklaşımlar 1 0
ISL6129  Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İşletme Stratejileri 1 0
ISL6130  Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 1 0
ISL6132  Uluslararası Ortamda Strateji ve Yönetim 1 0
ISL6134  Girişimcilik ve Yenilikçilik Yönetimi 1 0
ISL6146  Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 1 0
ISL6148  Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları 1 0
ISL6155  Dijital Pazarlama 1 0
ISL6159  Davranışşsal Finansta Güncel Konular 1 1
ISL6199  Reklam Hukukunda Seçilmiş Güncel Konular 1 0
ITB6125  Music in Ottoman Society During The Nineteenth Century:Cultural Processes 1 2
MSS5108  Enstrüman 1 1 0
MSS5123  Müzik Bilgi Erişimi 1 0
MSS5126  Beden ve Hareket Algısı 1 0
MSS5127  Hareket Araştırma Yöntemleri ve Koreografi 1 0
MSS6113  Elektronik Müzik için Arayüz Tasarımı 1 0
SAN5100  Müze Eğitimi Uygulamaları 1 1
SAN5214  Bilişim Teknolojilerine Politik Yaklaşımlar İçin Seçilmiş Konular 1 1 0
SAN5308  Dünya'da ve Türkiye'de Kültür Pol. Gel. 1 1
SAN5312  Hat Sanatı İncelemeleri 1 0
SAN5317  Türk Minyatürlerinde İkonografi ve Mitoloji 1 0
SAN6102  Sanat Teorileri 1 0
SAN6107  Tanzimat`tan  Cumhuriyete Türk Resmi 1 2
SAN6200  Tanıtım Fotoğrafı ve İletişim 1 1
SAN6202  Görsel Düşünce 1 1
SBT5109  Sosyal Bilgiler Programında Türkiye Coğrafyası 1 0
SBT6104  İleri Anlama Teknikleri: Okuma ve Dinleme Öğretimi 1 1
SNF5140  İlköğretimde Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Eğitimi 1 0
SNF5147  İlköğretimde Dil ve Okur Yazarlık Eğitimi 1 0
SNF5148  İlköğretimde Değer Eğitimi 1 0
SNF5155  Eğitim ve Toplum Sorunları 1 0
SNF5194  Teknolojik Rehber Materyal Uygulamaları 1 0
TDE5206  Eski Türk Edebiyatında Nazıma Giriş 1 2
TDE6100  Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisine Giriş 1 0
TDE6109  Çağatay Dili ve Edebiyatı 1 0
TDE6110  Klasik Osmanlı Nesri 1 0
TDE6112  Eski Osmanlıca Metinlerden Seçmeler 1 0
TDE6128  Eski Türk Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0
TDE6135  Divan Şiiri Poetikası 1 0
TDE6145  Orta Asya Türk Kültürüne Giriş 1 0
TDE6199  Türk Kültüründe Mizah 1 0
TEB5114  Söylem Araştırmalarına Giriş 1 1
TEB5116  Metindilbilime Giriş 1 0
TEB5123  Türkçenin Ana Kaynaklarının Öğretimi 1 1
YTT5103  Dil Becerilerinin Ölçülmesi 1 1