Doktora Tez Önerisi ve Tez İzleme Ara Raporu

Doktora Tez Öneri Savunması

Tez öneri savunmasına girmesi gereken öğrencilerin savunmalarını YTU online.yildiz.edu.tr üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Tez öneri savunması tarihi ve sürecin yürütücülüğü danışman öğretim üyesi sorumluluğunda olup, süreç ana bilim/sanat dalı başkanının bilgisi ve gözetimi altında gerçekleştirilir.

Çevrimiçi toplantıların teknik olarak nasıl icra edileceği ve online.yildiz.edu.tr sistemi hakkında detaylı bilgi linkteki kılavuzda yer almaktadır.

Tez Öneri Savunmasının yapılışı:

 1. Danışman öğretim üyesi tarafından savunma tarihi ve saati belirlenip öğrenciye ve Tez İzleme Komitesine bildirilir.
 2. Savunma öncesinde YTU online.yildiz.edu.tr üzerinden danışman öğretim üyesi toplantı oluşturur. Jüri üyeleri ve öğrenci e-posta adreslerine toplantı davetleri sistem üzerinden danışman öğretim üyesi tarafından gönderilir.
 3. Toplantı saatinde YTU online.yildiz.edu.tr üzerinden tez öneri savunması gerçekleştirilir.
 4. Tez öneri savunması sistem üzerinden otomatik olarak kayıt altına alınır. 
 5. Danışman öğretim üyesi ve jüri üyeleri “FR-1615-SBE Doktora Tez Öneri Formu”nda adlarına açılan alanları imzalar ve bu belgeler danışman öğretim üyesinde toplanır. Toplantılar çevrimiçi yapılacağından dolayı ilgili formların her bir jüri üyesi tarafından ayrı olarak imzalanması yeterlidir.
 6. Tüm formlar danışman öğretim üyesi tarafından ana bilim/sanat dalına gönderilir.

 

Evrak gönderimleri hk: Evrakların çevrimiçi olarak doldurulmasından, iletilmesinden ve imzalatılmasından danışman öğretim üyesi sorumludur. Evraklar tarama ya da okunabilir şekilde çekilmiş fotoğraf kullanılarak gönderilmelidir. Savunma tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde tüm evraklar ana bilim/sanat dalı üzerinden enstitüye iletilecektir.

 

 

Tez İzleme Ara Raporu

2021-2022 bahar dönemi için Tez İzleme Ara Raporu verecek olan öğrencilerin rapor sunumlarını 4 Ocak - 30 Haziran tarihleri arasında YTU online.yildiz.edu.tr  üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Tez izleme ara rapor toplantı tarihi ve ilgili sürecin yürütücülüğü danışman öğretim üyesi sorumluluğunda olup, süreç ana bilim/sanat dalı başkanının bilgisi ve gözetimi altında gerçekleştirilir.

Çevrimiçi toplantıların teknik olarak nasıl icra edileceği ve online.yildiz.edu.tr sistemi hakkında detaylı bilgi linkteki kılavuzda yer almaktadır.

Tez İzleme Ara Rapor Toplantısının yapılışı:
 1. Danışman öğretim üyesi tarafından toplantı tarihi ve saati belirlenip öğrenciye ve Tez İzleme Komitesine bildirilir.
 2. Toplantı öncesinde YTU online.yildiz.edu.tr üzerinden danışman öğretim üyesi toplantı oluşturur. Jüri üyeleri ve öğrenci e-posta adreslerine toplantı davetleri sistem üzerinden danışman öğretim üyesi tarafından gönderilir.
 3. Toplantı saatinde YTU online.yildiz.edu.tr üzerinden tez izleme ara rapor sunumu gerçekleştirilir.
 4. Tez izleme ara rapor toplantısı sistem üzerinden otomatik olarak kayıt altına alınır. 
 5. Danışman öğretim üyesi ve jüri üyeleri “FR-1616-SBE Doktora Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu”nda adlarına açılan alanları imzalar ve bu belgeler danışman öğretim üyesinde toplanır. Toplantılar çevrimiçi yapılacağından dolayı ilgili formların her bir jüri üyesi tarafından ayrı olarak imzalanması yeterlidir.
 6. Tüm formlar danışman öğretim üyesi tarafından ana bilim/sanat dalına gönderilir.

 

Evrak gönderimleri hk: Evrakların çevrimiçi olarak doldurulmasından, iletilmesinden ve imzalatılmasından danışman öğretim üyesi sorumludur. Evraklar tarama ya da okunabilir şekilde çekilmiş fotoğraf kullanılarak gönderilmelidir. Savunma tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde tüm evraklar ana bilim/sanat dalı üzerinden enstitüye iletilecektir.