2021-2022 Güz Yarıyılı Tez Kontrol İşlemleri

Tezini 2021-2022 güz döneminde tamamlamak ve tez savunmasına girmek isteyen öğrencilerimizin savunma öncesi tez teslimleri için son tarih 20 Ocak 2022'dir. Bu tarihten önce tez kontrol işlemleri tamamlanıp tezin ilk teslimi yapılmalıdır. Bu sebeple en geç 13 Ocak 2022 tarihine kadar tez kontrol randevularının gerçekleştirilip tez kontrol sürecinin başlatılması gerekmektedir.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında Üniversite Senatosu tarafından benimsenen eğitim-öğretim yöntemleri doğrultusunda, doktora tez öneri savunmaları, doktora tez izleme komitesi toplantıları, doktora ve yüksek lisans tez savunma sınavlarının (maske, mesafe, temizlik ve havalandırma koşulları sağlanarak) yüz yüze yapılması esastır.

Ancak jüri üyelerinin ve/veya öğrencinin mücbir sebeplerinden dolayı Eğitim Yönetimi Sistemi (https://online.yildiz.edu.tr/) üzerinde kayıt altına alınması şartıyla, yukarıda belirtilen süreçlerin çevirim içi veya aynı anda hem çevirim içi hem de yüz yüze (hibrit) yürütülmesi mümkündür.

 

Tez savunmasına girmek isteyen öğrencilerimizin mezuniyetine herhangi bir engel durum olmaması halinde aşağıda yer alan aşamaları izlemeleri gerekmektedir.

 

1. Aşağıda belirtilen tüm evraklar hazırlandıktan sonra “Tez Kontrol Randevu Sistemi" üzerinden sadece bir araştırma görevlisinden randevunun alınması.

(Birden fazla araştırma görevlisinden randevu alınması halinde alınan randevular iptal edilecektir)

 

2. Randevu tarihinden en az 5 gün önce olması ve danışmanın e-posta adresinin bilgi kısmında mutlaka yer alması şartıyla, ilgili evrakların sadece randevu alınan araştırma görevlisine gönderilmesi

(Örneğin randevu 10 Ocak tarihine alınacaksa 05 Ocak'dan önce evrakların randevu alınacak araştırma görevlisi e-posta adresine gönderilmesi -evrak süreçlerinin yetişmesi adına- gerekmektedir.)

(Evrakların sağlıklı kontrolü için dosya adlarının aşağıda belirtildiği şekilde yazıldığından emin olunuz)

 

3. Öğrencinin mezuniyetine ilişkin öğrenci işlerinden görüş alınması ve evrakların uygunluğuna ilişkin öğrenciye geri bildirim sunulması

(Bu aşama araştırma görevlileri tarafından yürütülecektir)

 

4. Tüm evrakların uygun olması halinde tez kontrol randevusunun çevrimiçi platformda (ZOOM) gerçekleştirilmesi

(Çevrimiçi randevudan 5 dk önce bağlantı linki öğrenci e-postasına gönderilecektir. 

 

5. Tezin yazım kılavuzuna uygun olmaması halinde eksikliklerin tamamlanarak ilgili araştırma görevlisi ile iletişim halinde olunması

 

6. Tezin yazım kılavuzuna uygun olması halinde ilgili araştırma görevlisi tarafından tezin son halinin ve evrakların öğrenci işlerine iletilmesi

 

 

İlk Teslim İçin Hazırlanması ve Gönderilmesi Gereken Evraklar

 

Yüksek Lisans Öğrencileri

Evraklar tarama ya da okunabilir şekilde çekilmiş fotoğraf kullanılarak tek bir e-posta ile gönderilmelidir.

 

1. Danışman ve öğrenci tarafından imzalanmış “FR-1617-SBE Lisansüstü Savunma Öncesi Tez Teslim Formu” nun “PDF” hali. 

Formu oluştururken aşağıda belirtilen hususlara dikkat ediniz. 

► Dosya ismini “Yüksek Lisans Tez Teslim Formu_Adınız Soyadınız” yapınız.

► Tez teslim formunuzdaki kutucukları silmeyiniz. İlgili kutucuktan uygun olan üzerinde işaretleme yapınız.

► Makale veya bildirinize yönelik künye bilgilerinizi sıralı bir biçimde formda belirtildiği şekilde virgülle ayırarak eksiksiz doldurunuz.

► Ana bilim dalı ve program adlarınızı açık ve tam bir biçimde yazınız. (Örneğin “Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı” / “Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı”)

► Kayıt tarihinizdeki yıl bilgisini ilgili öğretim yılına uygun olarak ikili bir biçimde (2020-2021, 2021-2022 vb.) yazınız.

 

2. Yayın şartını sağlayan ilgili belge(ler)in “PDF” hali

Yayın şartı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Dosya ismini “Yayın_Adınız Soyadınız” şeklinde yazınız. Gönderim esnasında lütfen aşağıdaki hususlara riayet ediniz.

  • Yayımlanmış makaleler için ilgili dergi sayısının cilt ve sayı bilgisi yer alan ilk sayfası, içindekiler bölümü ve makaleninin tam metni tek bir PDF şeklinde,
  • Kabul yazısı aldığı halde henüz yayımlanmamış makaleler için ilgili dergiden alınmış tarih, cilt ve sayı bilgisi yer alan, yazarların her ikisinin isminin ve makale başlığının bulunduğu makale kabul yazısı (editör imzalı),
  • Bildiriler için bildiri özeti ya da tam metni ve katılım belgesi/sertifikası yine tek bir PDF şeklinde yayın dosyası içerisinde bulundurulmalıdır.

 

3. Alıntı (Turnitin) raporu için hazırlanmış tezin “PDF” hali

Dosya ismini "Alıntı Raporu_Adınız Soyadınız" şeklinde yazınız ve tezinizdeki İçindekiler, Şekiller ve Tablolar Listeleri, Kısaltma Listesi, Öz geçmiş, Kaynakça ve Ek bölümleri çıkartınız. Kapağı çıkarmayınız. Ayrıca 20MB'dan büyük boyutta olan tezlerdeki resimleri siliniz. TURNITIN benzerlik oranı en fazla %25 olmalıdır.

Alıntı raporunu kendiniz almaya çalışmayın lütfen, enstitü personeli tarafından alınacaktır.

 

4. Yazım kılavuzuna uygunluğunun kontrolü yapılacak olan tezin “PDF” hali

Dosya ismini "Yüksek Lisans Tezi_Adınız Soyadınız" şeklinde yazınız ve bu dosyanın tezinizin en son hali olduğundan emin olunuz.

 

 

Doktora Öğrencileri

Evraklar tarama ya da okunabilir şekilde çekilmiş fotoğraf kullanılarak tek bir e-posta ile gönderilmelidir.

 

1. Danışman ve öğrenci tarafından imzalanmış “FR-1617-SBE Lisansüstü Savunma Öncesi Tez Teslim Formu” nun “PDF” hali

   Formu oluştururken aşağıda belirtilen hususlara dikkat ediniz. 

► Dosya ismini “Doktora Tez Teslim Formu_Adınız Soyadınız” yapınız.

► Tez teslim formunuzdaki kutucukları silmeyiniz. İlgili kutucuktan uygun olan üzerinde işaretleme yapınız.

► Makale veya bildirinize yönelik künye bilgilerinizi sıralı bir biçimde formda belirtildiği şekilde virgülle ayırarak eksiksiz doldurunuz.

► Ana bilim dalı ve program adlarınızı açık ve tam bir biçimde yazınız. (Örneğin “Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı” / “Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı”)

► Kayıt tarihinizdeki yıl bilgisini ilgili öğretim yılına uygun olarak ikili bir biçimde (2020-2021, 2021-2022 vb.) yazınız.

 

2. Yayın şartını sağlayan ilgili belgelerin “PDF” hali

Yayın şartı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Dosya ismini “Yayın_Adınız Soyadınız” şeklinde yazınız. Gönderim esnasında lütfen aşağıdaki hususlara riayet ediniz.

  • Yayımlanmış makaleler için ilgili dergi sayısının cilt ve sayı bilgisi yer alan ilk sayfası, içindekiler bölümü ve makaleninin tam metni tek bir PDF şeklinde,
  • Kabul yazısı aldığı halde henüz yayımlanmamış makaleler için ilgili dergiden alınmış tarih, cilt ve sayı bilgisi yer alan, yazarların her ikisinin isminin ve makale başlığının bulunduğu makale kabul yazısı (editör imzalı),
  • Bildiriler için bildiri özeti ya da tam metni ve katılım belgesi/sertifikası yine tek bir PDF şeklinde yayın dosyası içerisinde bulundurulmalıdır.

3. Alıntı (Turnitin) raporu için hazırlanmış tezin “PDF” hali

Dosya ismini "Alıntı Raporu_Adınız Soyadınız" şeklinde yazınız ve tezinizdeki İçindekiler, Şekiller ve Tablolar Listeleri, Kısaltma Listesi, Öz geçmiş, Kaynakça ve Ek bölümleri çıkartınız. Kapağı çıkarmayınız. Ayrıca 20MB'dan büyük boyutta olan tezlerdeki resimleri siliniz. TURNITIN benzerlik oranı en fazla %25 olmalıdır.

Alıntı raporunu kendiniz almaya çalışmayın lütfen, enstitü personeli tarafından alınacaktır.

 

4. Yazım kılavuzuna uygunluğunun kontrolü yapılacak olan tezin “PDF” hali

Dosya ismini "Doktora Tezi_Adınız Soyadınız" şeklinde yazınız ve bu dosyanın tezinizin en son hali olduğundan emin olunuz.

 

 

Tez teslimi sonrası süreç aşağıda belirtildiği şekilde işleyecektir;

Aşama

Sorumlu

Öğrenci işleri anabilim dalına jüri istek yazısı gönderilmesi

Enstitü

Anabilim Dalı jüri öneri formu geldiğinde enstitü yönetim kurulu yapılarak jürinin belirlenmesi

Enstitü

Jüri davetiyelerinin hazırlanarak öğrenciye mail atılması

Enstitü

Öğrencinin tez danışmanı ve jüri üyelerine tezini ve davetiyeleri ulaştırması

Öğrenci

Tez danışmanının sınavın ne zaman yapılacağına dair sbemdr@yildiz.edu.tr adresine mail göndermesi

Danışman Öğretim Üyesi

Tez savunmasının gerçekleştirilmesi

Danışman Öğretim Üyesi ve Öğrenci

Savunma Evraklarının anabilimdalına ulaştırılması

Öğrenci

Savunma sonrası tez teslim kontrolü için ilk kontrolü yapan araştırma görevlisinden randevu alınması

Öğrenci

Savunma sonrası tez kontrolünün gerçekleştirilmesi

Öğrenci ve Enstitü

Son teslimde gerekli olan evrakların ve tezin enstitüye teslim edilmesi

Öğrenci

 

Savunma evrakları ve tez savunma sürecin detayları ilgili bilgiler enstitü sayfasında yer almaktadır. Savunmadan önce ve sonra lütfen ilgili yönergeleri takip ediniz.

 

Sağlıklı günler dileriz.