Yeni Kayıt Sırasında Dilekçe ile Diploma İbrazı için Taahhüt Yapan Öğrenciler Hk.

Yeni kayıt sırasında mezun durumunda olan ancak diploması henüz hazır olmayan (E-devlet Mezuniyet Belgesi yüklenmiş olması kaydıyla) öğrencilerimizin kayıtları, kayıt oldukları tarihten itibaren en geç 2 (iki) ay içerisinde Diplomalarını Enstitümüze ibraz etmeleri koşuluyla, gerçekleştirilmiştir.

Pandemi dönemi koşulları göz önünde bulundurularak, ilgili öğrencilerimizin diploma ibrazlarını yapmaları için yüz yüze eğitim başlayana kadar süre verilmiştir.