2020-2021 Bahar Yarıyılı Eğitim-Öğretim Faaliyetleri ile İlgili Üniversitemiz Duyurusu (Uzaktan Öğretim ve Ek Süre İle İlgili)

Üniversitemiz Senatosunca 2020-2021 Bahar yarıyılı eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik olarak alınan kararlar gereği lisansüstü programlarda eğitim-öğretim faaliyetleri uzaktan öğretim yöntemi ile yürütülecektir.

Ayrıca tez aşamasında olan tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, 08.03.2021 ile 22.04.2021 tarihleri arasında Enstitümüze başvuru yapmaları şartı ile azami öğrenim sürelerine 1 (bir) dönem ek süre verilebilecektir. Ek süre için başvuru detayları ile ilgili ilerleyen günlerde Enstitü internet sayfamızda duyuru paylaşılacaktır. 

 

Üniversite Senatosu tarafından alınan kararlara ulaşmak için tıklayınız.