2020-2021 Yeterlik Sınavı Başvurusu ve Sınav Tarihleri

Yeterlik Sınavı Başvuru Tarihleri: 08 Mart (10:00) – 16 Mart (16:00) 2021

Başvurular GSIS öğrenci sisteminden üzerinden ilgili tarihlerde alınmaktadır.

Yazılı ve sözlü sınavlar için takvim ve ilgili süreç aşağıda açıklanmıştır.

Yeterlik Sınavına Girme Koşulları

  1. Zorunlu ders yükünü tamamlamış olmak;
    • toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla,
    • en az 7 ders,
    • ile “Seminer” ve “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” derslerinden başarılı olmak.
  2. En az 3.00 / 4.00 AGNO koşulunu sağlamak.

Usûl ve Esaslar 

Doktora öğrencilerimiz en geç 5. dönemlerinde yeterliğe girmek zorundadır. Aksi takdirde başarısız sayılacaklardır. Yeterlik aşamasında 2(iki) kez başarısız bulunan öğrencilerimizin kayıtları silinecektir. Sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

Yeterlik Sınavı YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ilgili maddeleri ve YTÜ Lisansüstü Senato Esasları uyarınca gerçekleştirilir. Güncel Senato Esaslarına ulaşmak için tıklayınız.

Danışmanı olmayan öğrenci yeterlik sınavına giremez.

Yeterlik başvurusu yapacak öğrenciler ders kayıt döneminde “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Doktora Tezi” derslerini danışmanları için açılan grubu baz alarak seçmelidirler.

Sınavların icrası ilgili ana bilim/sanat dalı sorumluluğunda olup, yer ve saat bilgisi ile sınavın nasıl yapılacağına (online ya da yüz yüze) dair detaylar ana bilim/sanat dalı tarafından paylaşılacaktır.  

 

Yeterlik Sınav Tarihleri

2020-2021 Bahar yarıyılı yeterlik yazılı ve sözlü sınavları 19 Nisan – 07 Mayıs 2021 tarihleri arasında her öğrenci için ayrı olacak şekilde iki farklı oturumda yapılacaktır. Ortak yazılı sınav yapılmayacaktır.

İlgili tarih aralığında sınav tarihlerinin belirlenmesi ve sınavların yürütücülüğü danışman öğretim üyesi sorumluluğunda olup, tüm süreç ana bilim/sanat dalı başkanının bilgisi ve gözetimi altında gerçekleştirilir.

 

Yeterlik Sınav Jürisi

Sınav jürisi YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesince “en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesi” olacak şekilde 05-09 Nisan 2021 tarihleri arasında “FR-1610-SBE Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu” ile enstitüye gönderilmek üzere ana bilim/sanat dalına iletilecektir. Belirlenen jüri yazılı ve sözlü sınavlarını icra edecektir.

 

İlgili Formlar

FR-1610-SBE Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu

FR-1611-SBE Doktora Yeterlik Yazılı Sınav Tutanağı Formu

FR-1612-SBE Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Tutanağı ve Genel Değerlendirme Formu