Doktora Tez Öneri Savunması ve Tez İzleme Ara Raporu Hk.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında doktora tez öneri savunmaları ve doktora tez izleme komitesi toplantıları ÇEVRİMİÇİ olarak yapılacaktır.

Toplantılar Eğitim Yönetimi Sistemi (https://online.yildiz.edu.tr/) üzerinden gerçekleştirilecektir. Başka bir platform üzerinden yapılması durumunda toplantı geçersiz sayılacaktır. Toplantının oluşturulması ve jüri üyelerine davetiye gönderilmesi danışman öğretim üyesinin sorumluluğundadır.

Eğitim Yönetim Sistemi (https://online.yildiz.edu.tr/hakkında detaylı bilgi linkteki kılavuzda yer almaktadır. 

 

 

Doktora Tez Öneri Savunması

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç 6 (altı) ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini yazılı olarak savunma tarihinden on beş gün önce tez izleme komitesine sunar ve tüm üyelerinin hazır bulunduğu komite önünde sözlü olarak savunur.

Tez öneri savunması tarihi ve sürecin yürütücülüğü danışman öğretim üyesi sorumluluğunda olup, süreç ana bilim/sanat dalı başkanının bilgisi ve gözetimi altında gerçekleştirilir.

Toplantılar Eğitim Yönetimi Sistemi (https://online.yildiz.edu.tr/) üzerinden gerçekleştirilecektir. Başka bir platform üzerinden yapılması durumunda toplantı geçersiz sayılacaktır. Toplantının oluşturulması ve jüri üyelerine davetiye gönderilmesi danışman öğretim üyesinin sorumluluğundadır.

Tez öneri savunması sonrası FR-1615-SBE Doktora Tez Öneri Formu tüm imzalar alınmış bir şekilde ana bilim dalına teslim edilir. Belgenin toplantı tarihlerinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ana bilim dalı tarafından Enstitümüze iletilmesi gerekmektedir.

Doktora Tez Öneri Savunması usul ve esasları YTÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO ESASLARI md.31'de detaylı olarak belirtilmektedir.     

 

Tez İzleme Ara Raporu

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanmak zorundadır.

2021-2022 güz dönemi için Tez İzleme Ara Raporu verecek olan öğrencilerin rapor sunumlarını 30 Aralık 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Tez izleme ara rapor toplantı tarihi ve ilgili sürecin yürütücülüğü danışman öğretim üyesi sorumluluğunda olup, süreç ana bilim/sanat dalı başkanının bilgisi ve gözetimi altında gerçekleştirilir.

Toplantılar Eğitim Yönetimi Sistemi (https://online.yildiz.edu.tr/) üzerinden gerçekleştirilecektir. Başka bir platform üzerinden yapılması durumunda toplantı geçersiz sayılacaktır. Toplantının oluşturulması ve jüri üyelerine davetiye gönderilmesi danışman öğretim üyesinin sorumluluğundadır.

Tez izleme ara rapor toplantısı sonrası FR-1616-SBE Doktora Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu tüm imzalar alınmış bir şekilde ana bilim dalına teslim edilir. Belgenin toplantı tarihlerinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ana bilim dalı tarafından Enstitümüze iletilmesi gerekmektedir.

Doktora Tez Öneri Savunması usul ve esasları YTÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO ESASLARI md.32'de detaylı olarak belirtilmektedir.