DUYURULAR
Doktora Yeterlik Sınavı Hakkında
01.10.2018

Doktora öğrencilerimiz en geç 5. dönemlerinde yeterliğe girmek zorundadır. Aksi takdirde başarısız sayılacaktır. Yeterlik aşamasında 2(iki) kez başarısız bulunan öğrencilerimizin kayıtları silinecektir. Sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

 

2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı (dâhil) ve sonrasında doktora/sanatta yeterlik programına kayıt yaptırmış olan öğrenciler için;

Zorunlu ders yükünü tamamlamış (toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders ile “Seminer” ve “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” derslerinden başarılı olup) en az 3.00 / 4.00 AGNO koşulunu sağlayan,

 

2012-2013 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılı (dâhil) - 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılından önce doktora/sanatta yeterlik programına kayıt yaptırmış olan öğrenciler için;

01.04.2014 tarih ve 28959 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan YTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 46. maddesi gereği, en az 24 kredi alarak 8 dersten başarılı olup, 3.00 / 4.00 AGNO koşulunu sağlayan,

 

2012-2013 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılından önce doktora/sanatta yeterlik programına kayıt yaptıran öğrenciler için,

Üniversite Senatosu’nun 07.02.2013 gün ve 2013-03 Sayılı toplantısında alınan 20 sıra no’lu karar gereğince; zorunlu ders yükünü tamamlamış, en az 21 kredilik 7 dersten başarılı olup, 3.00 / 4.00 AGNO koşulunu sağlayan öğrencilerin,

 

doktora yeterlik sınavı için her yarıyılın ilk 9 günü (24 Eylül - 2 Ekim) içerisinde GSIS öğrenci sisteminden başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

 

Danışmanı olmayan öğrenci yeterlik sınavına giremez.

 

Sınavlar her yarıyılın 4. ile 8. (15 Ekim - 16 Kasım) haftaları içinde tamamlanır.

 

Yeterlik sınavı, ortak yazılı sınav ve sözlü sınavdan oluşmaktadır.

 

Yazılı sınav Anabilim/Anasanat dalı tarafından 4. ve 5. hafta (15-26 Ekim) içinde yapılmak ve sonuçları bildirilmek zorundadır. 

 

Yeterlik yazılı sınavı için öğrencinin GSIS üzerinden yaptığı başvuru yeterlidir.

 

Yazılı sınavı geçemeyen öğrenci sözlü sınava giremez.

 

Yazılı sınav başarı ile geçildiği takdirde yeterlik sözlü sınav jürisi  için FR-1230 Doktora Sözlü  Yeterlik Jüri Öneri Formu öğrenci ve danışman tarafından doldurularak Anabilim/Anasanat dalına teslim edilir. Anabilim Dalı başkanlığı ilgili formu Sosyal Bilimler Enstitüsüne iletilir.  

 

Sözlü sınav, Doktora Sözlü  Yeterlik Jürisi tarafından 6. ve 8. haftalar (29 Ekim - 16 Kasım) arasında yapılır. Sonuçları FR-1227-Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Tutanağı ile 3 iş günü içinde Anabilim/Anasanat dalına teslim edilir.

 

 

 

>> Tüm Duyurular