DUYURULAR
Tezsiz Yüksek Lisans Programdan Tezli Yüksek Lisans Programına Geçiş Esasları
19.07.2017

Yıldız Teknik Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Programından Tezli Yüksek Lisans Programına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin 20-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında Enstitümüze başvurmaları gerekmektedir.

 

Geçiş Koşulları

1. Tezsiz yüksek lisans öğrencisi olmak (tezsiz yüksek lisans programından mezun olmuş bir öğrenci tezli yüksek programına başvuruda bulunamaz)

 

2. Öğrencinin kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programının, tezli yüksek lisans programında da açılmış olması ve öğrenci kabul ediyor olması

 

3. Başvurmak istenen tezli yüksek lisans programı için belirlenen asgari şartları yerine getirmek 

(ALES/AGNO/YABANCI DİL)

 

4. Başvuruda bulunan öğrencilerin en az o dönem başvurdukları tezli yüksek lisans programı için programa son sırada kaydı yapılan öğrencinin ALES ve AGNO değerlerine sahip olması gerekmektedir. Aksi halde programa kaydı yapılmaz.ALES ve AGNO değerleri için tıklayınız.

 

5. Tezli programa geçiş başvuruları tezli yüksek lisans programlarının kesin kayıtlarının bitiminden sonra ilan edilir.

 

 

YTÜ Senato Uygulama Esasları 

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından Tezli Yüksek Lisans Programlarına Geçiş - MADDE 17

 

(1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, programın mevcut olması durumunda kabul edileceği dönemde Tezli Yüksek Lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ile ilgili EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

 

(2) Tezsiz Yüksek Lisans programından Tezli Yüksek Lisans Programına geçişler sadece güz yarıyılları için kabul edilir. Bunun için gerekli başvurular ilan edilen takvime uygun olarak bahar yarıyılı sonu itibari ile yapılır.

 

(3) Başvuruda bulunan öğrencilerin en az, o dönem başvurdukları tezli yüksek lisans programı için, programa son sırada kaydı yapılan öğrencinin ALES ve AGNO değerlerine sahip olması gerekmektedir. ALES puanının istenilmediği programlarda yalnızca AGNO değeri dikkate alınır.

 

(4) Geçişi takiben öğrenci, tezli yüksek lisans programındaki zorunlu dersleri almak zorundadır.

 

(5) Tezsiz yüksek lisans programında geçirilen süreler, tezli yüksek lisans programındaki sürelere sayılır.

 

>> Tüm Duyurular