Ders Saydırma İşlemleri

Ders Saydırma İşlemleri

 

1) Yatay geçişle, ilişik kesilme sebebiyle veya daha önce özel öğrenci olarak ders alıp yüksek lisans programına gelen öğrencilerin, lisansüstü programlardan almış olduğu derslerden başarı notu en az BB (3.00/4.00) olmak kaydıyla en fazla iki ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ders yüküne sayılabilir.*

 

2) Ders saydırma işlemi yaptırmak isteyen öğrenci, Üniversite’de bir programa kayıt yaptırdığı tarihten itibaren altı ay içerisinde, saydırmak istediği ders/derslerin ders müfredatı ile anabilim/anasanat dalı kuruluna bir dilekçe ile başvurur.*

 

3) Ders saydırma işlemi anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK kararı ile sonuçlandırılır.*

 

4) Not dönüşüm işlemlerinde Senato tarafından belirlenen not dönüşüm tablosu kullanılır.*

 

*(YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları, Madde 30 (1), (2), (3), (4))