İşletme Yönetimi Doktora Programı

İşletme Yönetimi Doktora Programı

 

Bölümü: İşletme Bölümü

 

Programın Amacı: İşletme doktora programı, öğrencilerin işletmeciliğin temel alanlarına ilişkin kuramsal ve uygulamaya dönük bilgileri edinmelerine ve bağımsız olarak araştırma yürütebilmelerine olanak tanımaktadır. Öğrencileri akademik hayata kazandırmayı amaçlayan program kavramsal, kuramsal ve uygulamaya dönük araştırmaları ön plana çıkararak, öğrencilerinin tartışarak ve uygulayarak öğrenebilecekleri bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır. 
 
Programın Dili: Türkçe
 
Kredi Koşulları: Bu programda eğitim gören öğrencilerin, min 24 yerel kredilik 8 ders, seminer ve araştırma yöntemleri ve bilimsel etik dersleri ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180-240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.50/4.00 olması gerekmektedir. 
 
Programdaki Dersler

İleri Üretim Sistemleri

Pazarlama Stratejisi

Tüketim Teorisi

Üretim Stratejilerinin Esasları

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

İnovasyon Yönetimi

Örgüt Kuramı

Global Pazarlama

Marka Değeri Yönetimi

Örgütsel Davranışta Temel Yaklaşımlar

İlişkisel Pazarlama

Stratejik Perakende Yönetimi

Stratejik Pazarlama İletişimi

Muhasebe Teorisinde Seçilmiş Konular

Finans Teorisinde Seçilmiş Konular

Satış Gücü Yönetimi

Pazarlama Kuramı

Ürün Yönetimi

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Yönetim Düşüncesinin Evrimi

Örgütsel Davranışta Çağdaş Yaklaşımlar

Örgüt Kültürü: Teori ve Uygulamalar

Örgütsel Değişim ve Örgüt Geliştirme

Kişilerarası İlişkiler ve Örgütsel İletişim

İş Hukuku

Ortaklıklar Hukuku

Sayısal Karar Verme Teknikleri

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İşletme Stratejileri

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Sektör ve Rekabet Analizi

Uluslararası Ortamda Strateji ve Yönetim

Çalışma Hayatında Etik

Girişimcilik ve Yenilikçilik Yönetimi

Yönetim Alanında Yönlendirilmiş Okumalar

Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma ve Sürdürülebilirlik.

Finansal Ekonomide Özel Konular

İşletme Finansı

Finansal Piyasalar ve Kurumlar Teori ve Uygulama

Uluslararası Finansal Yönetim

Türkiye‘de Sermaye Piyasası

İleri Düzeyde Sermaye Piyasası Analizleri

Uygulamalı Finansal Ekonometri

Risk Yönetimi ve Türev Ürünler

Firma Değerleme

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

İşletme Kararlarında Finansal Analiz

Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları

İç Denetim

Davranışsal Finans

Endüstri İşletmelerinde Stratejik Maliyet Yönetimi

Stratejik Yönetim Muhasebesi

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

Finansal Yönetimde Uygulamalı Araştırmalar

Dijital Pazarlama

Sosyal Bilimlerde İleri İstatistiksel Analiz Teknikleri

Pazarlama Araştırması

Örgütlerde Davranışa Anlam Vermek

Davranışsal Finansta Güncel Konular

Doktora Tezi

Seminer

Sektör ve Rekabet Analizi

Örgütsel Davranışta Güncel Yaklaşımlar

Sosyal Bilimlerde İleri İstatistiksel An

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Satış Yönetimi

Reklam Yönetimi

Perakende Mağaza Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Üretim Stratejileri

Tüketici Davranışı

Stratejik Pazarlama Yönetimi

Sosyal Bilimlerde İleri İstatistiksel Analiz Teknikleri

Stratejik Yönetim Muhasebesi

Stratejik Maliyet Yönetimi

Finansal Ekonometri

Sermaye Piyasası Analizleri

Türkiye’de Sermaye Piyasası Faaliyetleri

Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Finansal Ekonomi

Sosyal Bilimlerde İleri İstatistiksel Analiz Teknikleri

Marka Yönetimi

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

 
Akademik Kadro
Prof. Dr. Kenan Aydın
Prof. Dr. İbrahim Kırcova
Prof. Dr. Esin Can
Prof. Dr. Güler Aras
Prof. Dr. Yonca Gürol
Prof. Dr. Cemal Zehir
Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş
Prof. Dr. Selim Aren
Prof. Dr. Halit Keskin
Doç. Dr. Turhan Erkmen
Doç. Dr. Arzu Özsözgün Çalışkan
Doç. Dr. Pınar Büyükbalcı
Doç. Dr. Yasemin Bal
Doç. Dr. Ceren Erdin
Doç. Dr. Halil Emre Akbaş
Doç. Dr. Emel Esen
Doç. Dr. Ebru Enginkaya
Doç. Dr. Arzu Karaman Akgül
Doç. Dr. Serdar Bozkurt
Doç. Dr. Yasin Şehitoğlu
Yrd. Doç. Dr. Sema Aydın
Yrd. Doç. Dr. Reşat Saraoğlu
Yrd. Doç. Dr. Gökmen Gündoğdu
Yrd. Doç. Dr. Sadiye Oktay
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Demirhan
Yrd. Doç. Dr. Esin Ertemsir
Yrd. Doç. Dr. Özlem Kutlu
Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Ozansoy Çadırcı
Yrd. Doç. Dr. Aygül Turan 
 
Kimler Başvurabilir?
Adayların tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir.
 
Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Beşiktaş Kampüsü 
 
Program ile ilgili İrtibat Kurulacak Kişiler
İşletme Bölüm Başkanlığı       Tel: 0212 383 67 20 E-posta: yesirgil@yildiz.edu.tr