İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Bölümü: İşletme Bölümü

 

Programın Amacı: İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programının amacı kurum içi birimler arası ve kurumlar arası iletişim ve koordinasyona önem veren, analiz ve sentez yeteneği gelişmiş, interaktif bir eğitim olanaklı kılan ileri teknolojileri her düzeyde kullanan, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak evrensel verilere ulaşmayı ilke edinmiş araştırmacı yöneticiler yetiştirmektir. 
 
Programın Dili: Türkçe
 
Kredi Koşulları: Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer dersi, bir araştırma yöntemleri ve bilimsel etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenciler mezun olabilmesi için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının 2.50/4.00 olması gerekir.  
 
Programdaki Dersler

Seminer

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Küresel Stratejik Yönetim

Finansta Güncel Konular

İşletmelerde Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk

Türk Vergi Sistem (İşletme Yönetimi)

Uluslararası İşletme Yönetimi

İşletmelerde Halkla İlişkiler

Pazarlamada Davranışsal Yaklaşım

Endüstri Mühendisliği

İşletmelerde Stratejik Yönetim

İşletmelerde Kalite Yönetimi

Satış Yönetimi ve Teknikleri

KOBİ Yönetimi

Liderlik ve Liderlik Yaklaşımları

Ücret ve Maaş Yönetimi

İşletmelerde Proje Yönetimi ve Organizasyon

Ürün Geliştirme

Yatırım Projeleri Değerlendirilmesi

Bütünleşik Reklam Yönetim

Pazarlama Planlaması

Çok Değişkenli İleri İstatistiksel Analiz

Stok Yönetim

Maliyet Muhasebesi (İşletme Yönetimi)

Finansal Kurumlar ve Piyasalar

Uluslararası Finans Teori ve Uygulama

Kantitatif Karar Teknikleri

Sermaye Piyasası ve Analizleri

Yatırım Yönetimi

İleri Muhasebe Denetimi

Toplam Kalite Yönetiminde Araçlar ve Teknikler

Örgüt Kültürü

Lojistik Yönetimi

İşletmelerde Girişimcilik

Optimizasyon Yöntemleri

Örgütsel Davranışta Güncel Yaklaşımlar

Global Pazarlama Yönetimi

İş Hukuku (İşletme Yönetimi)

İşletme Organizasyonu

İKY de Organizasyonel Davranış

Finansal Yönetim Teori ve Uygulama

İleri Pazarlama Araştırmaları

İleri Yönetim Muhasebesi

Kariyer Kimliğinin İnşası

Üretim Yönetiminde İnovasyon

Organizasyonel Davranış

Finansal Yönetim

İşletme Organizasyonu

İş Hukuku

Kantitatif Karar Teknikleri

Endüstri Mühendisliği

Küresel Stratejik Yönetim

Optimizasyon Yöntemleri

Stratejik Performans Yönetimi

Lojistik Yönetimi

İşletmelerde Halkla İlişkiler

Örgüt Kültürü

Liderlik ve Liderlik Yaklaşımları

Toplam Kalite Yön.Araçlar ve Teknikler

Muhasebe Denetimi

Yatırım Yönetimi

Sermaye Piyasaları Analizleri

Uluslararası Finansal Yönetim

Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Maliyet Muhasebesi

Çok Değişkenli İstatiksel Analiz

Satış Yönetim

Pazarlama Planlaması

Reklam Yönetim

Tüketici Davranışları

Uluslararası Pazarlama

Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi

Ürün Geliştirme

Stok Yönetim

Kalite Yönetimi

Proje Yönetimi ve Organizasyon

Ücret ve Maaş Yönetimi

Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Yönetim

Çevre Yönetim

Stratejik Yönetim

İnsan Kaynakları Planlaması

Uluslararası Yönetim

Türk Vergi Sistem

Yönetim Muhasebesi

Pazarlama Araştırmaları

İşl.Stra.PL.ve Yönetim

 
Akademik Kadro
Prof. Dr. Kenan Aydın
Prof. Dr. İbrahim Kırcova
Prof. Dr. Esin Can
Prof. Dr. Güler Aras
Prof. Dr. Yonca Gürol
Prof. Dr. Cemal Zehir
Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş
Prof. Dr. Selim Aren
Prof. Dr. Halit Keskin
Doç. Dr. Turhan Erkmen
Doç. Dr. Arzu Özsözgün Çalışkan
Doç. Dr. Pınar Büyükbalcı
Doç. Dr. Yasemin Bal
Doç. Dr. Ceren Erdin
Doç. Dr. Halil Emre Akbaş
Doç. Dr. Emel Esen
Doç. Dr. Ebru Enginkaya
Doç. Dr. Arzu Karaman Akgül
Doç. Dr. Serdar Bozkurt
Doç. Dr. Yasin Şehitoğlu
Yrd. Doç. Dr. Sema Aydın
Yrd. Doç. Dr. Reşat Saraoğlu
Yrd. Doç. Dr. Gökmen Gündoğdu
Yrd. Doç. Dr. Sadiye Oktay
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Demirhan
Yrd. Doç. Dr. Esin Ertemsir
Yrd. Doç. Dr. Özlem Kutlu
Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Ozansoy Çadırcı
Yrd. Doç. Dr. Aygül Turan 
 
Kimler Başvurabilir?
Adayların lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir.
 
Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Beşiktaş Kampüsü 
 
Program ile ilgili İrtibat Kurulacak Kişiler
İşletme Bölüm Başkanlığı       Tel: 0212 383 67 20 E-posta: yesirgil@yildiz.edu.tr