İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Bölümü: İşletme Bölümü

 

Programın Amacı: İşletme yönetimi tezsiz yüksek lisans programı, işletme yönetimi alanında karşılaşılan sorunlara çağdaş, bilimsel ve teorik bilgiyi kullanarak, yenilikçi, yaratıcı ve pratik çözüm önerileri geliştirebilen girişimci ve yöneticiler geliştirmeyi amaçlamaktadır. 
 
Programın Dili: Türkçe
 
Kredi Koşulları: Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; en az 30 kredilik 10 ders, bir bitirme projesi almaları ve tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, en az 90 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en ez 2.50/4.00 olması gerekmektedir. 
 
Programdaki Dersler

Modern İşletme Yönetimi

Stratejik Pazarlama Yönetimi

Finansal Muhasebe

Örgütsel Davranış Teori ve Uygulamaları

İşletmeler İçin İstatistiksel Analiz Teknikleri

Finansal Karar Alma

Elektronik Ticaret ve İnternette Pazarlama

İşletme Hukuku

Entelektüel Sermaye Yönetimi

Üretim Yönetiminin Temelleri

 
Akademik Kadro
Prof. Dr. Kenan Aydın
Prof. Dr. İbrahim Kırcova
Prof. Dr. Esin Can
Prof. Dr. Güler Aras
Prof. Dr. Yonca Gürol
Prof. Dr. Cemal Zehir
Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş
Prof. Dr. Selim Aren
Prof. Dr. Halit Keskin
Doç. Dr. Turhan Erkmen
Doç. Dr. Arzu Özsözgün Çalışkan
Doç. Dr. Pınar Büyükbalcı
Doç. Dr. Yasemin Bal
Doç. Dr. Ceren Erdin
Doç. Dr. Halil Emre Akbaş
Doç. Dr. Emel Esen
Doç. Dr. Ebru Enginkaya
Doç. Dr. Arzu Karaman Akgül
Doç. Dr. Serdar Bozkurt
Doç. Dr. Yasin Şehitoğlu
Yrd. Doç. Dr. Sema Aydın
Yrd. Doç. Dr. Reşat Saraoğlu
Yrd. Doç. Dr. Gökmen Gündoğdu
Yrd. Doç. Dr. Sadiye Oktay
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Demirhan
Yrd. Doç. Dr. Esin Ertemsir
Yrd. Doç. Dr. Özlem Kutlu
Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Ozansoy Çadırcı
Yrd. Doç. Dr. Aygül Turan 
 
Kimler Başvurabilir?
Adayların lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir.
 
Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Beşiktaş Kampüsü ve Davutpaşa Kampüsü
 
Program ile ilgili İrtibat Kurulacak Kişiler
İşletme Bölüm Başkanlığı       Tel: 0212 383 67 20 E-posta: yesirgil@yildiz.edu.tr