İdari Personel

 

Seçkin SAATÇİOĞLU

Müdür Sekreteri / Askerlik işlemleri

E-posta : ssaatci@yildiz.edu.tr

Tel : 383 31 15-16-17 / 660

 

Zehra Meltem ERGİN

Öğrenci İşleri

E-posta : zmgungor@yildiz.edu.tr

Tel : 383 31 15-668

         383  31  20

Merve ORAL

Öğrenci İşleri

E-posta: mervegezen1734@gmail.com

Tel : 383 31 23

Gökhan KÜÇÜK

Öğrenci İşleri

E-posta : gkucuk@yildiz.edu.tr

Tel : 383 31 21

 

Yunus Emre DOĞRU

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

E-posta : yedogru@yildiz.edu.tr

Tel : 383 31 15-16-17 /665

Aynur KARA

Mutemet

E-posta : ayakut@yildiz.edu.tr

Tel : 383 32 06

   

Gönül YAMAN

Öğrenci İşleri

E-posta : gonulegem@gmail.com

Tel : 383 31 22 

Ayşe YILMAZ

Öğrenci İşleri

E-posta: ayse2000@hotmail.com

Tel:383 31 24