İktisat Doktora Programı (İngilizce)

İktisat Doktora Programı (İngilizce)

 

Bölümü: İktisat Bölümü

 

Programın Amacı: Teorik ve uygulamalı iktisat alanında evrensel standartlarda bir doktora formasyonu sağlamayı amaçlanan programda özellikle, akademik iktisatçı yetiştirilmesine özel bir önem verilmektedir.
 
Programın Dili: İngilizce
 
Kredi Koşulları: Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 yerel krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, bir “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 kredilik 14 ders, seminer, bir “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
 
Programdaki Dersler
Zorunlu Dersler

Research Methods and Scientific Ethics

Doktora Tezi

Advanced Microeconomics

Advanced Econometrics

Advanced Macroeconomics

 

 

Seçmeli Dersler: 

Industrial Organization

General Equilibrium

Financial Economics

Advanced Growth Theory

Computational Economics

Panel Data Analysis

Optimization Techniques

Economic History

History of Finance

Social and Economic History of the Ottoman Empire

18th Century Ottoman Economic History

Time Series Analysis I

Time Series Analysis II

Theory of Money and Finance

 
Akademik Kadro
Prof. Dr. Feride GÖNEL
Prof. Dr. Nevin COŞAR
Prof. Dr. Murat DONDURAN
Prof. Dr. Hüseyin TAŞTAN
Prof. Dr. Ensar YILMAZ
Doç. Dr. Asuman OKTAYER
Doç. Dr. Fazıl KAYIKÇI
Doç. Dr. Senem ÇAKMAK ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Burak ÜNVEREN
Yrd. Doç. Dr. Hasan Ağan KARADUMAN
Yrd. Doç. Dr. Özge KAMA MASALA
Yrd. Doç. Dr. Seçkin SUNAL
Yrd. Doç. Dr. Tolga AKSOY
Yrd. Doç. Dr. Tuna Abdullah DİNÇ
Yrd. Doç. Dr. Zeynep KAPLAN
 
Kimler Başvurabilir?
Tezli yüksek lisans diplomasına sahip, AGNO’su en az 3,00/4,00 veya muadili bir puan olan lisans diplomasına sahip kişiler başvurabilir. 
 
Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü
 
Program ile ilgili İrtibat Kurulacak Kişiler
İktisat Anabilim Dalı Başkanlığı, 0212 383 67 10, iktblm@yildiz.edu.tr