İktisat Doktora Programı (Türkçe)

İktisat Doktora Programı (Türkçe)

 

Bölümü: İktisat Bölümü

 

Programın Amacı: Teorik ve uygulamalı iktisat alanında evrensel standartlarda bir doktora formasyonu sağlamayı amaçlanan programda özellikle, akademik iktisatçı yetiştirilmesine özel bir önem verilmektedir.
 
Programın Dili: Türkçe
 
Kredi Koşulları: Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 yerel krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, bir “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 kredilik 14 ders, seminer, bir “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
 
Programdaki Dersler
Zorunlu Dersler
Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik
Doktora Tezi
İleri Mikro İktisat
İleri Makro İktisat
İleri Ekonometri
 
Seçmeli Dersler: 
İktisat Tarihi
Finansal Sistemler Tarihi
Osmanlı İmp.'nun Sosyal ve Ekonomik Tarihi
Türkiye'nin Politik Ekonomisi
Çağdaş İktisat Okulları
Emek Ekonomisi
Endüstriyel Organizasyon
Genel Denge
Para ve Finans Teorisi
İleri Finansal Ekonomi
Konjonktür Kuramları ve Analizi
İleri Büyüme Teorisi
Hesapsal İktisat
Panel Veri Analizi
İktisatta Optimizasyon Teknikleri
Zaman Serileri Analizi I
Zaman Serileri Analizi II
 
Akademik Kadro
Prof. Dr. Feride GÖNEL
Prof. Dr. Gülsün YAY
Prof. Dr. Ercan EREN
Prof. Dr. Nevin COŞAR
Prof. Dr. Murat DONDURAN
Prof. Dr. Hüseyin TAŞTAN
Prof. Dr. Ensar YILMAZ
Prof. Dr. Melike Elif BİLDİRİCİ
Prof. Dr. Meral UZUNÖZ
Prof. Dr. Sait ÖZTÜRK
Doç. Dr. Asuman OKTAYER
Doç. Dr. Kasım EREN
Doç. Dr. Fazıl KAYIKÇI
Doç. Dr. Senem ÇAKMAK ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Burak ÜNVEREN
Yrd. Doç. Dr. Hasan Ağan KARADUMAN
Yrd. Doç. Dr. Özge KAMA MASALA
Yrd. Doç. Dr. Seçkin SUNAL
Yrd. Doç. Dr. Tolga AKSOY
Yrd. Doç. Dr. Tuna Abdullah DİNÇ
Yrd. Doç. Dr. Zeynep KAPLAN
 
Kimler Başvurabilir?
Tezli yüksek lisans diplomasına sahip, AGNO’su en az 3,00/4,00 veya muadili bir puan olan lisans diplomasına sahip kişiler başvurabilir. Uluslararası adaylardan ayrıca Türkçe Yeterlik Belgesi istenir.
 
Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü
 
Program ile ilgili İrtibat Kurulacak Kişiler
İktisat Anabilim Dalı Başkanlığı, 0212 383 67 10, iktblm@yildiz.edu.tr