İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

 

Bölümü: İktisat Bölümü

 

Programın Amacı: Programın amacı, öğrencileri, ileri düzeyde analitik yöntem ya da teknikleri kullanma becerisi ve modern iktisadın teorik ve uygulamalı bilgileri ile donatmaktır. Program bu içeriğiyle, hem doktora yapmak isteyen öğrencilere gerekli iktisat bilgi ve teknik donanımını sağlamayı, hem de kamu ve özel kesim kurum ya da işletmelerinin ihtiyaç duydukları nitelikli araştırmacı/yönetici iktisatçı ihtiyacına cevap vermeyi hedeflemektedir.
 
Programın Dili: Türkçe
 
Kredi Koşulları: Toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer dersi, bir “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi ve tez çalışmasından oluşur.
 
Programdaki Dersler
Zorunlu Dersler
IKT5000 Yüksek Lisans Tezi
IKT5001 Seminer
IKT5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik
IKT5101 Mikroekonomik Analiz
IKT5103 Makroekonomik Analiz
IKT5104 Ekonometrik Yöntemler
 
Seçmeli Dersler: 
IKT5102 Matematiksel İktisadi Analiz
IKT5105 Mukayeseli İktisat Tarihi
IKT5106 Enformasyon ve Belirsizlik İktisadi
IKT5107 Oyun Teorik Analiz
IKT5108 Kamu Ekonomisinin Analizi
IKT5109 Refah İktisadı ve Sosyal Seçim
IKT5110 Politik Makro İktisat
IKT5111 Parasal İktisat
IKT5112 Dünya Ekonomisinde Güncel Sorunlar
IKT5113 Uluslararası Ticaret
IKT5114 Uluslararası Finans
IKT5115 Orta Doğu Ekonomileri
IKT5116 Türkiye’nin İktisadi Analizi
IKT5117 Türkiye Ekonomisi: Seçilmiş Konular
IKT5118 Alan Ekonomileri
IKT5121 İktisadi Analiz Tarihi
IKT5122 İktisat Metodolojisi
IKT5123 Kurumsal İktisat
IKT5124 Osmanlı-Türkiye İktisat Tarihi
IKT5125 Osmanlı İktisat Tarihinin Kaynakları
 
Akademik Kadro
Prof. Dr. Feride GÖNEL
Prof. Dr. Gülsün YAY
Prof. Dr. Ercan EREN
Prof. Dr. Nevin COŞAR
Prof. Dr. Murat DONDURAN
Prof. Dr. Hüseyin TAŞTAN
Prof. Dr. Ensar YILMAZ
Prof. Dr. Melike Elif BİLDİRİCİ
Prof. Dr. Meral UZUNÖZ
Prof. Dr. Sait ÖZTÜRK
Doç. Dr. Asuman OKTAYER
Doç. Dr. Kasım EREN
Doç. Dr. Fazıl KAYIKÇI
Doç. Dr. Senem ÇAKMAK ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Burak ÜNVEREN
Yrd. Doç. Dr. Hasan Ağan KARADUMAN
Yrd. Doç. Dr. Özge KAMA MASALA
Yrd. Doç. Dr. Seçkin SUNAL
Yrd. Doç. Dr. Tolga AKSOY
Yrd. Doç. Dr. Tuna Abdullah DİNÇ
Yrd. Doç. Dr. Zeynep KAPLAN
 
Kimler Başvurabilir?
Adayların lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Uluslararası adaylardan ayrıca Türkçe Yeterlik Belgesi istenir.
 
Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü
 
Program ile ilgili İrtibat Kurulacak Kişiler
İktisat Anabilim Dalı Başkanlığı, 0212 383 67 10, iktblm@yildiz.edu.tr