İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

 

Bölümü: İktisat Bölümü

 

Programın Amacı: Programın amacı, öğrencileri, ileri düzeyde analitik yöntem ya da teknikleri kullanma becerisi ve modern iktisadın teorik ve uygulamalı bilgileri ile donatmaktır. Program bu içeriğiyle, hem doktora yapmak isteyen öğrencilere gerekli iktisat bilgi ve teknik donanımını sağlamayı, hem de kamu ve özel kesim kurum ya da işletmelerinin ihtiyaç duydukları nitelikli araştırmacı/yönetici iktisatçı ihtiyacına cevap vermeyi hedeflemektedir.
 
Programın Dili: İngilizce
 
Kredi Koşulları: Toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer dersi, bir “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi ve tez çalışmasından oluşur.
 
Programdaki Dersler
Zorunlu Dersler

Thesis

Research Methods and Scientific Ethics

Microeconomic Analysis

Macroeconomic Analysis

Econometric Methods 

 
Seçmeli Dersler: 

Development Economics

Economics of Information and Uncertainty

Game Theory

Contemporary Issues in World Economy

International Trade

International Finance

Middle East Economies

Reading and Research on Turkish Economy

Reading and Research on the Economic History of the Ottoman Empire-The Republic of Turkey

Economics of European Integration

Monetary Economics

Economic Analysis of Institutions

Mathematical Economic Analysis

Reading and Research in Economic History

 
Akademik Kadro
Prof. Dr. Feride GÖNEL
Prof. Dr. Nevin COŞAR
Prof. Dr. Murat DONDURAN
Prof. Dr. Hüseyin TAŞTAN
Prof. Dr. Ensar YILMAZ
Doç. Dr. Asuman OKTAYER
Doç. Dr. Fazıl KAYIKÇI
Doç. Dr. Senem ÇAKMAK ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Burak ÜNVEREN
Yrd. Doç. Dr. Hasan Ağan KARADUMAN
Yrd. Doç. Dr. Özge KAMA MASALA
Yrd. Doç. Dr. Seçkin SUNAL
Yrd. Doç. Dr. Tolga AKSOY
Yrd. Doç. Dr. Tuna Abdullah DİNÇ
Yrd. Doç. Dr. Zeynep KAPLAN
 
Kimler Başvurabilir?
Adayların lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir. 
 
Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü
 
Program ile ilgili İrtibat Kurulacak Kişiler
İktisat Anabilim Dalı Başkanlığı, 0212 383 67 10, iktblm@yildiz.edu.tr