İnovasyon, Girişimcilik ve Yönetim Tezli Yüksek Lisans Programı

İnovasyon, Girişimcilik ve Yönetim Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Bölümü: İşletme Bölümü

 
Programın Dili: Türkçe
 
Kredi Koşulları: Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer dersi, bir araştırma yöntemleri ve bilimsel etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
 
Programdaki Dersler

Seminer

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Stratejik Yönetim

Finansal Muhasebe

Girişim Yolculuğu I

Günümüz İşletmelerinin Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletme Ekonomisi

Araştırma Yöntemleri

Girişim Yolculuğu II

İnovasyon Yönetimi

Proje Yönetimi

Risk Sermayesi ve Büyüme

Uluslararası Pazarlama

 

Akademik Kadro
Prof. Dr. Kenan Aydın
Prof. Dr. İbrahim Kırcova
Prof. Dr. Esin Can
Prof. Dr. Güler Aras
Prof. Dr. Yonca Gürol
Prof. Dr. Cemal Zehir
Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş
Prof. Dr. Selim Aren
Prof. Dr. Halit Keskin
Doç. Dr. Turhan Erkmen
Doç. Dr. Arzu Özsözgün Çalışkan
Doç. Dr. Pınar Büyükbalcı
Doç. Dr. Yasemin Bal
Doç. Dr. Ceren Erdin
Doç. Dr. Halil Emre Akbaş
Doç. Dr. Emel Esen
Doç. Dr. Ebru Enginkaya
Doç. Dr. Arzu Karaman Akgül
Doç. Dr. Serdar Bozkurt
Doç. Dr. Yasin Şehitoğlu
Yrd. Doç. Dr. Sema Aydın
Yrd. Doç. Dr. Reşat Saraoğlu
Yrd. Doç. Dr. Gökmen Gündoğdu
Yrd. Doç. Dr. Sadiye Oktay
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Demirhan
Yrd. Doç. Dr. Esin Ertemsir
Yrd. Doç. Dr. Özlem Kutlu
Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Ozansoy Çadırcı
Yrd. Doç. Dr. Aygül Turan 
 
Kimler Başvurabilir?
Adayların lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir.
 
Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Beşiktaş Kampüsü 
 
Program ile ilgili İrtibat Kurulacak Kişiler
İşletme Bölüm Başkanlığı       Tel: 0212 383 67 20        E-posta: yesirgil@yildiz.edu.tr