İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Bölümü: İşletme Bölümü

 

Programın Amacı: İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans programı, çağdaş yaklaşımları ve yeni bilimsel gelişmeleri meslek alanında uygulayabilen, insan kaynakları  alanındaki problemlere ilişkin bilimsel verileri toplayıp analiz edebilen ve çözüm önerisi geliştiren insan kaynakları yöneticisi yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 
 
Programın Dili: Türkçe
 
Kredi Koşulları: Bu programda öğrenim gören öğrenicilerin, minimum 21 yerel kredilik 7 ders, seminer ve araştırma yöntemleri be bilimsel etik dersleri ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en ez 2.50/4.00 olması gerekmektedir.  
 
Programdaki Dersler

Seminer

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Performans Değerlendirme

Ücret Yönetimi

İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Gelişimi

Uluslararası Yönetim

Stratejik Yönetim

İşletmelerde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Kariyer Yönetimi

Mülakat Teknikleri

Toplam Kalite Yönetimi

Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemleri

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

Stres ve Stres Yönetimi

Öğrenen Organizasyonlar

Pozitif Örgütsel Davranış

İnsan Kaynakları Planlaması

Sosyal Güvenlik Hukuku

İşletme Yönetimi

Organizasyonel Davranış

İşveren Markası

Organizasyonel Değişim ve Gelişim

İşletmelerde Davranışsal Açıdan Kültürel Farklılıkların Yönetimi

Organizasyonel Davranış

İş Hukuku

İşletme Yönetimi

Sosyal Güvenlik Hukuku

İnsan Kaynakları Planlaması

İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Gelişimi

Ücret Yönetimi

Performans Değerlendirme

Pozitif Örgütsel Davranış

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Stratejik Performans Yönetimi

Öğrenen Organizasyonlar

Mülakat Teknikleri

Stres ve Stres Yönetimi

Kariyer Yönetimi

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz

Toplam Kalite Yönetimi

Çevre Yönetimi

Stratejik Yönetim

Uluslararası Yönetim

 
Akademik Kadro
Prof. Dr. Kenan Aydın
Prof. Dr. İbrahim Kırcova
Prof. Dr. Esin Can
Prof. Dr. Güler Aras
Prof. Dr. Yonca Gürol
Prof. Dr. Cemal Zehir
Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş
Prof. Dr. Selim Aren
Prof. Dr. Halit Keskin
Doç. Dr. Turhan Erkmen
Doç. Dr. Arzu Özsözgün Çalışkan
Doç. Dr. Pınar Büyükbalcı
Doç. Dr. Yasemin Bal
Doç. Dr. Ceren Erdin
Doç. Dr. Halil Emre Akbaş
Doç. Dr. Emel Esen
Doç. Dr. Ebru Enginkaya
Doç. Dr. Arzu Karaman Akgül
Doç. Dr. Serdar Bozkurt
Doç. Dr. Yasin Şehitoğlu
Yrd. Doç. Dr. Sema Aydın
Yrd. Doç. Dr. Reşat Saraoğlu
Yrd. Doç. Dr. Gökmen Gündoğdu
Yrd. Doç. Dr. Sadiye Oktay
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Demirhan
Yrd. Doç. Dr. Esin Ertemsir
Yrd. Doç. Dr. Özlem Kutlu
Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Ozansoy Çadırcı
Yrd. Doç. Dr. Aygül Turan 
 
Kimler Başvurabilir?
Adayların lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir.
 
Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Beşiktaş Kampüsü 
 
Program ile ilgili İrtibat Kurulacak Kişiler
İşletme Bölüm Başkanlığı       Tel: 0212 383 67 20 E-posta: yesirgil@yildiz.edu.tr