İnteraktif Medya Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı

İnteraktif Medya Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Sanat ve Tasarım ASD 

 

Programın Amacı: Yüksek Lisans Programımız öğrenci ve mezunlarımızın, ulusal ve uluslararası olarak “biliminsanı-sanatçı” karakteri ve bilgisiyle çalışabilmesi ve üretebilmesi, aynı zamanda da bilginin yanı sıra “sezgiyle” de mantıklı çıkarım yapma ve çözüm üretebilme kapasitesinde olmaları vizyonundadır.

Program multimedya proje dersleri, servis dersleri ile desteklenerek öğrencilerin interkatif medya tasarımı disiplinine ilişkin yaratıcılıklarını arttırmak ve farklı medyalarla çalışarak tasarım deneyimlerini oluşturmaya yönelik olarak düzenlenmiştir.

 
Programın Dili: Türkçe
 
Kredi Koşulları: Bu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
NOT: Alan dışı gelenlerin toplamda 7 dersten oluşan bir yıllık Bilimsel Hazırlık Programı zorunluluğu vardır.
 
Programdaki Dersler

Film Analizi

Temel Fotoğraf Tasarımı

Multimedya Programlama

Web Programlama

Modern Tasarımın Temel Kavramları

3B Modelleme ve Tasarım

Multimedya ve Kavramsal Sanat

Tipografi

Tipografik Animasyon

Video İşleme Teknikleri

Ses İşleme Teknikleri

İkon Tasarımı

İnteraktif Tasarım Kuramı

Multimedya Tasarımında İşlevsellik ve ISO Standartları

 

Zorunlu

1.Yıl – Güz Yarıyılı

SAN5207 Tipografi

ACTS / 7.5

SAN5212 İnteraktif Tasarım Kuramı

ACTS / 7.5

SAN5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

 

SAN5001 Seminer

 

 
 
Seçmeli

1.Yıl – Güz Yarıyılı

Seçmeli 1

ACTS / 7.5

Seçmeli 2

ACTS / 7.5

Seçmeli 3

ACTS / 7.5

Seçmeli 4

ACTS / 7.5

1.Yıl – Bahar Yarıyılı

Seçmeli 5

ACTS / 7.5

Seçmeli 6

ACTS / 7.5

Seçmeli 7

ACTS / 7.5

Seminer

ACTS / 7.5

2.Yıl – Güz Yarıyılı

SAN 500 Yüksek Lisans Tezi

ACTS / 30

2.Yıl – Bahar Yarıyılı

SAN 500 Yüksek Lisans Tezi

ACTS / 30

 
 
Akademik Kadro

Prof. Dr. Turan SAĞER

Prof. İlhan ÖZKEÇECİ

Prof. Rıfat ŞAHİNER

Doç. Dr. Lütfü KAPLANOĞLU

Doç. Dilek TÜRKMENOĞLU

Doç. Dr. Seza SİNANLAR USLU

Doç. Dr. İ. Orton AKINCI

Yrd. Doç. Mehmet Şah MALTAŞ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet NUHOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin KAHRAMAN

Yrd. Doç. Dr. Muammer Fevzioğlu BOZKURT

Yrd. Doç. Dr. Aslıhan ERUZUN ÖZEL

Öğr. Gör. Dr. Umut Burcu YURTSEVER

 
Kimler Başvurabilir?

Alan içi ve alan dışı iki türde başvuru olmaktadır. Sanat ve tasarım eğitimi veren dört yıllık lisans mezunları başvurabilir.

Alan dışı başvuracakların sanat ve tasarım alanlarında uğraşılarının olması veya dört yıllık fakülte mezuniyet alanlarının sanat ve tasarım ile ilişkilendirmeleri beklenir.

Hem alan içi hem de alan dışı gelenlerin başvuru esnasında portfolyolarından oluşan bir dosya teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular, gerekli şartlar ve evraklar için YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün web sayfasından takip edilmelidir.

 
Program Başvurusu Nereye Yapılır?

Adaylar Sosyal Bilimler Enstitüsüne başvuru yaptıktan sonra Sanat ve Tasarım Fakültesi’ne ilgili belgeleri teslim etmelidir.

 

Teslim Edilecek Belgeler Nelerdir?

Özgeçmiş,

Adayların lisansüstü programa katılma nedenlerini açıklayan kısa bir metin hazırlamaları gerekmektedir. Yazıya ek olarak lisansüstü eğitim sürecinde araştırılmak istenen konu da ana başlıklarıyla belirtmelidir,

Aday Tanıtım Dosyası (Dosya aşağıdaki şekilde hazırlanacaktır

1.Bölüm: Özgeçmiş (YÖK Formatlı

2.Bölüm: Yayınlanmış makaleler ve yazılar (Uluslararası ve Ulusal olarak gruplanacak

3.Bölüm: Düzenlenmiş etkinliklere ait belgeler ve davetiyeler (Sergi, Konser, Performans, Workshop

4.Bölüm: Üretilen Eserlerden görseller (isim, tarih, teknik, ölçü, süre… vs künye bilgileri yer almalıdır

5.Bölüm: Etkinliklerle ilgili medyada yayınlanmış haberler

Yüksek Lisans Tezinin Kopyası (Sanatta Doktora ve Sanatta Yeterlilik programlarına başvuranlar için geçerlidir)

Not: Yukarıda belirtilen koşullar Sanat ve Tasarım Fakültesine bağlı Sanatta Yeterlilik, Sanat ve Tasarım Doktora, Müzik ve Sahne Sanatları Doktora, Müzik ve Sahne Sanatları Yüksek Lisans, Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans, İnteraktif Medya Yüksek Lisans programları için geçerlidir. 

 
 
 
Derslerin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü
 
 
Program ile ilgili İrtibat Kurulacak Kişiler

Sanat ve Tasarım ASD İnteraktif Medya Tasarımı Yüksek Lisans Programı

Yürütücü

Doç. Dr. Lütfü KAPLANOĞLU

İletişim: 0212 383 5051