Akademik Personel

 

 

 

 

Arş. Gör. Mahmut KÖLE

Tez Kontrol

Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemleri

E-posta : mahmutkole@hotmail.com

 

 

Arş. Gör. Hacer YILDIZ

Tez Kontrol

Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemleri

E-posta : hacer.yldiz@gmail.com

 

 

Arş. Gör. Nermin Banu SÜER

Tez Kontrol

Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemleri

E-posta : banusuer@gmail.com