Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Yüksek Lisans Programı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı 

 

Bölümü: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

 

Programın Amacı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Yüksek Lisans programında öncelikli olarak öğrencilerin modern Türkiye tarihinin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeleri hakkında bilgi birikimlerini artırması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda programda verilen dersler, aynı zamanda öğrencinin eleştirel ve analitik düşünme becerisini artırmaya yöneliktir. Eğitim süresi içerisinde öğrencilerin bu beceriyi kendi araştırma alanlarına taşımaları, çalışmalarını farklı disiplinlerin katkılarına açık olarak yürütebilmeleri sağlanmaktadır. Özellikle programda açılan seçmeli dersler, sosyal bilimler alanındaki farklı disiplinler ile işbirliği yapma imkânı tanımaktadır.

Programda öğrencilerin demokratik katılıma açık, yurttaşlık bilincine ve sorumluluğuna sahip kişiler olarak modern Türkiye tarihini ve güncel meseleleri sahip oldukları birikim çerçevesinde değerlendirebilmeleri ve bilimsel araştırma bilgisine sahip kişiler olarak yetişmeleri ve bu çerçevede yeni bilimsel araştırma üretmeleri ve paylaşmaları hedeflenmektedir. Bilimsel çalışmalarını devam ettirmek isteyen mezunlar yine aynı alanda yürütülen doktora programını tercih etmektedirler.

 

Programın Dili: Türkçe

 

Kredi Koşulları

Programdan mezun olmak için öğrencilerin; minimum 21 yerel kredilik 7 dersin yanı sıra Seminer ile Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik derslerini almaları zorunludur. Ayrıca tüm derslerden en az CB derecesi ile geçmeleri, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması ve bir tez çalışması yapmaları gerekmektedir.

Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte tezden üretilmiş bilimsel çalışmasının aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gereklidir:

(i) Ulusal/uluslararası hakemli etkinliklerde sunulmuş ve bildiri kitapçığında basılmış çalışma yapmış

(ii) Ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin

 

Programdaki Dersler

Zorunlu Dersler:

ATA5000 Yüksek Lisans Tezi (Kredisiz)

ATA5101 Seminer (Kredisiz)

ATA5102 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

ATA5103 Uzmanlık Alan Dersi

ATA5112 Türkiye’de Siyasal Partiler

ATA5106 Türkiye'de Tarih Yazımı

ATA5123 XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi

 

Seçmeli Dersler:

ATA5100 Osmanlı Türkçesi

ATA5101 Osmanlı Türkçesine Giriş

ATA5102 Osmanlıca Belge Türleri ve Okumaları

ATA5103 Tanzimat’tan Cumhuriyete Hukukta Modernleşme

ATA5104 Kurtuluş Savaşı

ATA5105 Türkiye’de Kültür ve Siyaset

ATA5107 Türkiye’de Kimlik Politikaları

ATA5108 Türkiye'de Kadın ve Toplumsal Cinsiyet

ATA5109 Sözlü Tarih

ATA5111 Türk Modernleşme Tarihi

ATA5122 Osmanlı İmparatorluğu'nda Siyasal Partiler

ATA5113 Atatürk İlkeleri ve Devrimleri

ATA5114 Tarih Yazımında Yöntem ve Kaynaklar

ATA5115 Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi I

ATA5116 Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi II

ATA5117 Jön Türkler

ATA5118 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası

ATA5119 Devlet Teorileri ve Kemalizm

 

Akademik Kadro:

Doç. Dr. Ercan Karakoç

Doç. Dr. Turhan Ada

Yrd. Doç. Dr. Fahriye Dinçer

 

Kimler Başvurabilir?

Lisans diploması sahibi veya başvuru tarihlerinde lisans mezunu olabilecek durumunda olanlar programa başvurabilirler.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs:

Yıldız Teknik Üniversitesi, Beşiktaş ve Davutpaşa Kampüsleri

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler:

Doç. Dr. Ercan Karakoç

Telefon: 0212 383 6590

E-mail: ercankarakoc@hotmail.com