Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Bölümü: Eğitim Bilimleri Bölümü

 

Programın Amacı: Bu programın amacı eğitim programlarıve öğretim bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, bilimsel araştırma yürütecek düzeyde istatistik ve bilimsel araştırma tekniklerini bilen uzmanlar yetiştirmektir.

 

Program Dili: Türkçe

 

Kredi Koşulları: Bu programda öğrenim gören öğrencilerin; minimum 30 yerel kredilik 10 ders, bir araştırma yöntemleri ve bilimsel etik dersi ve bir dönem projesi almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
 
 
Programdaki Dersler
EGT 5123 Eğitimde Program Geliştirme
EGT 5116 Öğretim Süreçlerive Eğilimler
EGT 5102 Öğretimde Bireysel Farklılıklar
EGT 5112 Karşılaştırmalı Eğitim Programları
EGT 5111 Eğitimin Tarihi ve Sosyal Temelleri
EGT 5100 Değerler Eğitimi
EGT 5107 Eğitimde Ölçme Araçları ve Geliştirilmesi
EGT 5104 Aile ve Toplumda Sağlıklı İnsan İlişkileri
EGT 5120 Modernleşme DönemiTürk Eğitimcileri
EGT 5105 Çağdaş Eğitim Felsefesi
EGT 5121 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri
 
 
Akademik Kadro
Prof. Dr. Mehmet GÜROL
Prof. Dr. Vefa TAŞDELEN
Doç. Dr. Mustafa GÜNDÜZ
Doç. Dr. Nadir ÇELİKÖZ
Doç. Dr. Yavuz ERİŞEN
Doç. Dr. Hakan KARATAŞ
Doç. Dr. Banu YÜCEL TOY
Yrd. Doç. Dr. Sertel ALTUN
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALCl
Yrd. Doç. Dr. Davut HOTAMAN
Öğr. Gör. Mine CELİKÖZ
Arş. Gör. Büşra TOMBAK
Ars. Gör. Bünvamin BAVL|
Arş. Gör. İpek ÖNAL
Arş. Gör. AzmiTÜRKAN
Arş. Gör. Abdullah AÇAR

 

Kimler Başvurabilir?
Lisans diploması veya mezuniyet belgesine sahip adaylar başvuruda bulunabilir.
 
 
Programa Başvuru Koşulları: ALES ve Yabancı Dil sınavları gerekmemekte, alan sınavı yapılmamaktadır. Öğrencinin genel başarı notunun en az 50 (100 üzerinden) olması gerekmektedir.
 
 
Programın Süresi: Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.
 
 
Programın Ücreti: 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı için programın toplam ücreti 4000 TL olarak belirlenmiştir.
 
 
Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa kampüsü ve (yeterli sayı sağlandığı takdirde) Beşiktaş kampüslerinde yapılmaktadır.
 
 
Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler: 
Arş. Gör. Büşra TOMBAK        busra.tombak@gmail.com         0212- 383 55 88
Ars. Gör. Bünyamin BAVLI      bunvaminbavli@gmail.com        0212- 383 55 75
Arş. Gör. İpek ÖNAL              som.ipek@gmail.com               0212- 383 55 88
Arş. Gör. Azmi TÜRKAN         azmiturkan@gmail.com             0212- 383 55 85
Ars. Gör. Abdullah AÇAR        aabdullah.acar@gmail.com        0212- 383 55 85