Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Bölümü: Eğitim Bilimleri Bölümü

 

Programın Amacı: Programın amacı 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, teori ile uygulamayı birleştirerek eğitim yönetimi alanının bilgi birikimine katkıda bulunabilen, kazandığı bilgi birikimini uygulamalarına yansıtabilen ve liderlerik vasıfları kazanmış eğitim yöneticileri yetiştirmektir.

 
Programın Dili: Türkçe
 
Kredi Koşulları: Tezsiz Yüksek Lisans Programı toplam 30 krediden ve 90 AKTS'den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ve bir Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ile bir dönem projesinden oluşur.
 
Programdaki Dersler:
EGT5004 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 
EGT5200 Türk Eğitim Tarihinde Eğitim Yönetimi ve Teftişi
EGT5121 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 
EGT5108 İleri İstatistik ve Uygulamaları 
EGT5101 Türk Eğitim Sistemi
EGT5203 Sosyal Teori ve Eğitim 
EGT5202 Türkiye ve AB Eğitim Sistemleri 
EGT5206 Örgütsel İletişim 
EGT5204 Siyaset Kuramlarında Eğitim 
EGT5215 Eğitimde Fırsat Eşitliği 
EGT5205 Performans Değerlendirme 
EGT5222 Eğitim Yönetiminde İnsan İlişkileri
EGT5207 Eğitim Örgütlerinde Önleyici Rehberlik ve Yönetimde Koruyucu Etmenler 
EGT5223 Eğitim Politikaları 
EGT5208 Okul Yönetimi 
EGT5209 Okul İşletmeciliği 
EGT5210 İnsan Kaynakları Yönetimi 
EGT5211 Eğitim Planlaması 
EGT5212 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi 
EGT5213 Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme 
EGT5214 Eğitimde Kalite Uygulamaları
EGT5216 Eğitim ve Öğretimde Etik 
EGT5217 Eğitimde Ayrımcılık 
EGT5218 Eğltim 0rgütlerinde Çatışma Yönetimi 
EGT5219 Eğitim Hukuku 
EGT5220 Eğitim Ekonomisi 
EGT5221 Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi 
EGT5224 Eğitim Örgütlerinde Liderlik 
EGT5225 Eğitim Yönetimine Giriş 
EGT5226 Eğitim Denetimi 
EGT5227 Örgütsel Davranış
 
* Akademik takvime göre belirlenen ders seçme dönemlerinden önce eğitim bilimleri bölümünün web sayfası olan www.egb.yildiz.edu.tr adresinden seçilecek dersler, ders kodları, grup numaraları ve ders programı ilan edilmektedir.
 
 
Akademik Kadro
Prof. Dr. İbrahim Kocabaş
Prof. Dr. Hasan Basri Gündüz
Doç. Dr. Aydın Balyer
Yrd. Doç. Dr. Erkan Tabancalı
Arş. Gör. Esra Tekel
Arş. Gör. Mithat Korumaz
Arş. Gör. Yunus Emre Ömür
Arş. Gör. Sinem Konuk
 
Kimler BaşvurabiIir?
Lisans derecesine sahip herkes başvurabilir.
 
 
Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü

 

Program ile ilgili İrtibat Kurulacak Kişiler
Arş. Gör. Mithat Korumaz          mithatkorumaz@hotmail.com     0 (212) 383 48 20
Arş. Gör. Yunus Emre Ömür       yunus.emre.omur@gmail.com   0 (212) 383 55 68