Enstitü Kurulu

Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Ali Fuat ARICI 

afaturkey@hotmail.com

Enstitü Müdür Yrd. 

 Dr. Öğr. Üyesi Sema AYDIN  sdemir@yildiz.edu.tr

Enstitü Müdür Yrd.

Doç.Dr.Mustafa BAŞARAN 

mbasaran66@yahoo.com

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN

shilmi@yildiz.edu.tr 

İktisat

Prof. Dr. Murat DONDURAN 

donduran@yildiz.edu.tr 

İşletme

Prof. Dr. Salih DURER

salihdurer@yahoo.com

Temel Eğitim

Prof. Dr. Mehmet Faik YILMAZ

mfaikyilmaz@hotmail.com

Sanat ve Tasarım

Prof. Dr. Turan SAĞER

tsager@yildiz.edu.tr

Eğitim Bilimleri

Prof. Dr. İbrahim  KOCABAŞ

ibrahimkocabas06@gmail.com

Batı Dilleri ve Edebiyatı

Prof. Dr. Z. Emine B. DEMİREL

edemirel@yildiz.edu.tr 

Yabancı Diller Eğitimi

Doç. Dr. Hatice Gülru YÜKSEL

hayuksel@yildiz.edu.tr

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR

 

Türk Dili ve Edebiyatı

Prof. Dr. Yakup ÇELİK

yacelik@yildiz.edu.tr

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Prof. Dr. Ali Fuat ARICI

afaturkey@hotmail.com

İnsan ve Toplum Bilimleri

Prof. Dr. Ayşegül BAYKAN

abaykan@yildiz.edu.tr