Eski Türk Dili Tezli Yüksek Lisans Programı

Eski Türk Dili Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Bölümü: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Programın Amacı: Öğrencileri Eski Türk Dili metinleri ve dilbilgisi hakkında bilgilendirmek. Öğrencilere Türk dilinin bu alanındaki temel bilgileri kazandırmak; her bir tarihi dönemdeki alfabeyi öğretmek. Öğrencileri söz konusu dönem metinlerini okuyabilir, anlayabilir ve yorumlayabilir duruma getirmektir. 

 
Programın Dili: Türkçe
 
 
Kredi Koşulları: 21 kredi alınması gerekmektedir. 5  zorunlu ders alınması gerekmektedir (Seminer dersi dahil). Bunların dışında 4 seçmeli ders alınması gerekmektedir.
 
Programdaki Dersler
Zorunlu Dersler:

Orhon Türkçesi

Eski Uygurca

Karahanlıca

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Seminer

Yüksek Lisans Tezi

 
Seçmeli Dersler:

Harezm Türkçesi

Eski Anadolu Türkçesi

Kıpçak Türkçesi

Kırgızca

Kazakça

Yeni Uygurca

Gagauzca

Etimoloji ve Sözlükçülük

Özbekçe

Sesbilgisi

Sözyapımı

Sözdizimi

Rusça Başlangıç I

Rusça Başlangıç II

Genel Dilbilim

Genel Dilbilim'e Giriş

Türkmen Türkçesi

 
Akademik Kadro
Prof. Dr. Zühal ÖLMEZ
Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ
Prof. Dr. Ayşe Melek ÖZYETGİN
Doç. Dr. Sevim YILMAZ ÖNDER
Yrd. Doç. Dr. Fikret YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Özlem YİĞİTOĞLU
Arş. Gör. Funda ŞAN
Arş. Gör. Zeynep Pınar CAN
Arş. Gör. Sevim ERDEM ÇİÇEK  
 
 
Kimler Başvurabilir?
Programa dört yıllık Türk Dili ve Edebiyatı ile Çağdaş Türk Lehçeleri lisans programını bitiren öğrenciler başvurabilir.
 
 
Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü 
 
 
Program ile ilgili İrtibat Kurulacak Kişiler
 
Prof. Dr. Zühal ÖLMEZ       Telefon: 05355466555         E-Posta: zuolmez@gmail.com